Onze cases

Gezondverzekerd.nl

Samen met gemeenten heeft BS&F de website gezondverzekerd.nl gemaakt en wordt in het brede sociale domein ingezet om toegang te bieden tot de Gemeentepolis. De website wordt gebruikt in de communicatie over de Gemeentepolis aan de doelgroep of aan organisaties die in contact staan met de doelgroep. De bezoeker van...

Verder

Hulpmiddelen - samenwerkingsmodel gemeenten

Voor mensen met een fysieke beperking is een goed hulpmiddel, zoals een rolstoel of een scootmobiel, een voorwaarde om zelfredzaam te zijn. De gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van mobiliteitshulpmiddelen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van leveranciers, ook als het gaat...

Verder

Voorkomen wanbetaling zorgkosten

Wanbetaling Steeds meer huishoudens hebben hogere schulden. Ook zorgverzekeraars hebben te maken de met consequenties hiervan. Het komt steeds vaker voor dat mensen hun premie of eigen risico niet betalen. Om de negatieve gevolgen van instroom in de bronheffing zoveel mogelijk te voorkomen hebben gemeenten en zorgverzekeraars een sleutelrol. Inzet op...

Verder