Zorgkosten.nl

We vinden zorg vanzelfsprekend. Maar de toegang tot die zorg is niet altijd vanzelfsprekend. En wanneer de toegang naar zorg gevonden is volgen twee belangrijke vragen: kom ik in aanmerking en wat moet ik betalen. Als je zorg nodig hebt is er veel mogelijk, maar tegelijkertijd niet altijd makkelijk te regelen en inzicht in vergoedingen of eigen betalingen is vaak ingewikkeld.

Om de juiste zorg te krijgen moet je vaak goed opletten. De zoektocht door een web van instanties, regels en formulieren was voor ons de aanleiding om in kaart te brengen hoe de gemeentelijke zorgregelingen te bereiken zijn. Hoe krijg ik compensatie voor de kosten van zorg en ondersteuning is de vraag waarop Zorgkosten.nl het antwoord geeft. De applicatie geeft inzicht in de toegang naar zorg, vergoedingen vanuit verzekeringen, gemeentelijke regelingen en ook fiscale regelingen. 

 

Cases

Voor mensen met een fysieke beperking is een goed hulpmiddel, zoals een rolstoel of een scootmobiel, een voorwaarde om zelfredzaam...lees verder »
Wanbetaling Steeds meer huishoudens hebben hogere schulden. Ook zorgverzekeraars hebben te maken de met consequenties hiervan. Het komt steeds vaker voor...lees verder »
Samen met gemeenten heeft BS&F de website gezondverzekerd.nl gemaakt en wordt in het brede sociale domein ingezet om toegang te...lees verder »