Aanbesteden

Om hun taken op het gebied van zorg en ondersteuning uit te voeren, gaan gemeenten samenwerking aan met derden. Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, leveranciers en zorgverzekeraars zijn de natuurlijke partners van gemeenten in het sociaal domein. De relatie tussen deze partners komt vaak tot stand door middel van aanbestedingen. Dit is een voor overheden meestal verplicht proces waarmee gelijke kansen worden geboden aan aanbieders van een dienst of product.

Het sociaal domein vraagt om betrouwbare partners en langdurige relaties gericht op samenwerking. Veelal kwetsbare inwoners van de gemeente zijn immers voor langere tijd sterk afhankelijk van de door de gemeente gecontracteerde partijen. De gemeente en de inwoner moet kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien gaat het om een arbeidsintensieve sector met veel (lokale) werkgelegenheid.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij in ons advies de samenwerking tussen partijen centraal stellen. Aanbesteden is daarbij een middel en geen doel op zich. Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is een toolkit aanbesteden Gemeentepolis ontwikkeld (link volgt zsm). Hierin vindt u niet alleen een plan van aanpak, maar ook alternatieven voor het aanbesteden van dit voor minima relevante product.

Ook de manier waarop wij de aanbesteding van Wmo hulpmiddelen vormgeven is een voorbeeld van hoe wij de methode aanbesteden inzetten om samenwerkingsrelaties tot stand te brengen en continue te verbeteren.

Meer weten: Gerhard Stegehuis