Wanbetaling

Steeds meer huishoudens hebben hogere schulden. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben te maken de met consequenties hiervan. Het komt steeds vaker voor dat mensen hun premie of eigen risico niet betalen. Om de negatieve gevolgen van instroom in de bronheffing zoveel mogelijk te voorkomen hebben gemeenten en zorgverzekeraars een sleutelrol. Maar ook werkt BS&F samen met gemeenten en zorgverzekeraars aan de uitstroom van bronheffingen. Inzet op schuldpreventie en inspanningen om te voorkomen dat mensen een (te grote) achterstand op hun zorgkosten krijgen, heeft grote maatschappelijke waarde. BS&F bouwt samen met gemeenten en zorgverzekeraars, Ministeries en belangenorganisaties aan het maken en uitvoeren van afspraken om betalingsachterstanden te voorkomen.

Meer weten: Maarten Werksma