Abonnementstarief Wmo

20 november 2017,  

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen wordt met ingang van 1 januari 2019 vervangen door een vast tarief van € 17,50 per vier weken. Dit abonnementstarief moet de stapeling van zorgkosten voorkomen. Zo valt te lezen in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat op 10 oktober 2017 werd gepresenteerd. (zie ook onze nieuwsbrief hierover)

Een zeer groot deel van de huishoudens dat gebruik maakt van zorg en ondersteuning die door de gemeente wordt geleverd, maakt ook het verplichte eigen risico in de Zvw vol. Door de voorgenomen plannen wordt stapeling van zorgkosten tegengegaan. Momenteel wordt dit voorstel uit het regeerakkoord uitgewerkt door het Ministerie van VWS. Deze uitwerking zal naar verwachting niet voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 afgerond zijn.

Voor de meeste minima zal de invoering van het abonnementstarief geen gevolgen hebben. Zij betalen nu immers al € 17,50 per 4 weken. Een zelfde bedrag wordt in het regeerakkoord genoemd als abonnementstarief. Overigens wordt de minimale periodebijdrage met ingang van 2018 verhoogd naar € 17,60 per 4 weken.

Er staan nog belangrijke vragen open. Gaan bijdragen voor algemene voorzieningen ook vallen onder het abonnementstarief? En gaan niet-gepensioneerde meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen ook het abonnementstarief betalen? Sinds 2017 is deze groep immers vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Naar het zich laat aanzien is het antwoord op beide vragen bevestigend. De algemene voorzieningen uitsluiten van het abonnementstarief zou stapeling onvoldoende tegengaan. Als algemene voorzieningen er wel binnen vallen, zal dit tot gevolg hebben dat de vraag naar Wmo-voorzieningen – en daarmee het aantal huishoudens dat het abonnementstarief betaalt – toeneemt. Het laten meebetalen van meerpersoonshuishoudens lijkt noodzakelijk om de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te financieren. Gemeenten worden immers maar deels gecompenseerd voor gederfde inkomsten.

Welk effect het abonnementstarief zal hebben op de vraag naar vergoeding van de Wmo eigen bijdrage via de gemeentepolis, is nog niet in te schatten. Dit hangt sterk af van de uitwerking van de plannen. BS&F is in gesprek met betrokken partijen en blijft de ontwikkelingen volgen. Zodra er voor gemeenten en zorgverzekeraars relevante ontwikkelingen zijn, zullen we dit melden.

Tags
Algemeen Wmo