Centraal Planbureau doet aanbevelingen voor verbetering Gemeentepolis

26 augustus 2019,  

BS&F Nieuwsitem

Centraal Planbureau doet aanbevelingen voor verbetering Gemeentepolis

Vanuit het Centraal Planbureau (CPB) is onlangs het rapport “Verbeteropties Gemeentepolis” verschenen. Het CPB vindt de Gemeentepolis een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen en benoemt een drietal verbeteropties.

1. Schenk aandacht aan de risicoverevening
Steeds meer zorgverzekeraars geven aan dat de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis niet goed werkt waardoor de Gemeentepolis voorspelbaar verliesgevend is. Dit kan volgens het CPB worden opgelost door de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis te verbeteren. Het CBP staat hierin niet alleen, zo is onlangs door de Tweede Kamer een motie aangenomen met dezelfde strekking.

2. Verruim de keuzehulp voor mensen met beperkte financiële redzaamheid
De Gemeentepolis zou er volgens het CPB niet alleen moeten zijn voor mensen met een laag inkomen en een hoge zorgvraag, maar ook voor mensen met een lagere zorgvraag. Het CPB pleit er daarom voor dat gemeenten binnen de Gemeentepolis ook een basisverzekering aanbieden met een beperkte aanvullende verzekering. Zo kunnen mensen met een beperktere zorgvraag ook deelnemen aan een Gemeentepolis. Alle zorgverzekeraars bieden gemeenten de mogelijkheid om binnen de Gemeentepolis een beperkte aanvullende verzekering aan te bieden, maar niet alle gemeenten maken van deze mogelijkheid gebruik.

3. Vervang het eigen risico door een no-claim regeling
Veel deelnemers aan de Gemeentepolis verbruiken het gehele verplicht eigen risico wat de nodige betalingsproblemen oplevert. Daarom pleit het CBP voor het introduceren van een zogenaamde no-claim. Bij een no-claim regeling betalen deelnemers aan de Gemeentepolis en/of de gemeente in maandelijkse termijnen vooraf het gehele verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Deelnemers krijgen vervolgens achteraf het niet geconsumeerde deel van het verplicht eigen risico retour. Deelnemers worden op deze manier niet geconfronteerd met plotselinge hoge zorgkosten, terwijl er wel een prikkel voor efficiënt zorggebruik aanwezig blijft. Wij denken dat een dergelijke no-claim regeling een goede aanvulling is op de reeds bestaande eigen risico regelingen.

Voor vragen over de risicoverevening, goedkopere varianten binnen de Gemeentepolis, keuzehulp en betalingsregelingen voor het verplicht eigen risico kunt u contact opnemen met uw regiomanager.