Gezondverzekerd.nl is vernieuwd!

21 oktober 2016,  

Sinds donderdag 20 oktober is het vernieuwde Gezondverzekerd.nl online. De website is in een moderner jasje gestoken en bevat diverse verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

  • Responsive website: de website past zich aan naar het apparaat (mobiel, tablet of desktop). 
  • Gebruiksvriendelijker: minder tekst op één pagina & minder scrollen. 
  • Logische opbouw aanvraag: de inkomens- en/of vermogensvragen zijn naar voren gehaald in het proces. Bezoekers weten daardoor snel in het aanvraagproces of ze in aanmerking komen voor de collectiviteit en wat de bijbehorende premies zijn. 
  • Kassabon: gedurende het hele aanvraagproces is een duidelijk overzicht toegevoegd van de pakketaanvraag en de bijbehorende premies. 
  • Overzichtspagina: op de laatste stap van de aanvraag is een duidelijk overzicht toegevoegd met alle gegevens van de aanvraag. 
  • Verschillende flows: gemeenten waarbij de bijdrage afhangt van de hoogte van het inkomen hebben een andere volgorde in het aanvraagproces dan gemeenten waarbij de premie voor iedereen gelijk is. Zo is het mogelijk een nóg persoonlijker aanbod te tonen dan voorheen.  
  • Nieuwe, eigen fotografie: beeldgebruik is afgestemd op de bezoeker van Gezondverzekerd.nl 

Op Gezondverzekerd.nl kunt u zoals u gewend bent alle relevante informatie vinden over de Gemeentepolis van uw gemeente. U kunt de website gebruiken in de communicatie over uw collectiviteit aan de doelgroep of aan organisaties die in contact staan met de doelgroep.

De bezoeker van Gezondverzekerd.nl kan op detailniveau de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en kan een inkomens- en/of vermogenstoets doen waarin zichtbaar wordt of men tot de doelgroep van de Gemeentepolis behoort.

Op Gezondverzekerd.nl is het dit jaar voor bezoekers uit ruim 250 gemeenten mogelijk om direct een aanmelding te doen voor de Gemeentepolis! Daarnaast is het vernieuwde Gezondverzekerd.nl voorzien van de laatste updates op het gebied van technologie en security.

Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij dit uiteraard graag via support@gezondverzekerd.nl of via de ‘Uw mening’ button op Gezondverzekerd.nl.