Maximale collectiviteitskorting basisverzekering verlaagd vanaf 2020

28 juni 2018,  

BS&F Nieuwsitem

Maximale collectiviteitskorting basisverzekering verlaagd vanaf 2020

Minister Bruno Bruins van het ministerie van VWS heeft vandaag bekend gemaakt dat de maximale korting op basisverzekeringen met ingang van 2020 wordt verlaagd van 10% naar 5% (link naar bericht VWS).

1. Inleiding
Sinds de invoering van de basisverzekering op 1 januari 2006 mogen zorgverzekeraars bepaalde groepen een collectieve korting geven op de premie voor de basisverzekering. In de toelichting hierop (zie link) is destijds aangegeven dat de korting mag afhangen van 1) de vraag in welke mate extra doelmatige inkoopcontracten gesloten worden, 2) administratieve, incasso en beheerslasten voordelen en 3) de werkzaamheden die de gemeente voor haar rekening neemt.

Vorig jaar is VWS de discussie gestart over de legitimatie voor korting. BS&F heeft in dat kader meermaals contact gehad met VWS over de rol en meerwaarde van de gemeentepolis. De uiteindelijke besluitvorming op dit punt is dat tot en met 2019 de maximale korting op collectieve basisverzekeringen nog 10% bedraagt en dat deze vanaf 2020 verlaagd wordt naar maximaal 5%. De regering geeft hiervoor een aantal redenen, die we hieronder nader beschouwen vanuit de gemeentepolis.

2. Gebrek aan inhoudelijke afspraken bij veel collectiviteiten
De regering geeft aan dat een gebrek aan inhoudelijke afspraken bij veel collectiviteiten een reden is om kritisch te zijn op de verleende korting op de basisverzekering. Zonder inhoudelijke afspraken lijkt korting immers moeilijk verdedigbaar.

Binnen de gemeentepolis zijn op meerdere vlakken inhoudelijke afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Het gaat hierbij onder andere om het tegengaan van schulden (zoals door het inhouden en doorbetalen van premie), de inzet op gezondheidsbevordering en voordelen in de administratieve uitvoering. Dit biedt een inhoudelijke legitimatie voor korting.

3. Herverpakking van 55 polissen in 51.000 collectiviteiten
Veel collectiviteiten bieden een bestaande basisverzekering aan onder een andere naam, zonder inhoudelijke verschillen. Hierdoor is voor verzekerden onvoldoende duidelijk om welke polis het precies gaat. Deze situatie wil de regering tegengaan door verzekeraars te verplichten duidelijk aan te geven welke basisverzekering onderdeel uitmaakt van de betreffende collectiviteit.

Op www.gezondverzekerd.nl wordt overigens al getoond welke basisverzekering onderdeel uitmaakt van de aangeboden gemeentepolis. Het gaat hierbij altijd om een polis die ook rechtstreeks individueel gesloten kan worden bij de verzekeraar.

4. Impact voor gemeentepolis
BS&F is met zorgverzekeraars al enige tijd in gesprek over hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de gemeentepolis. Nu VWS duidelijkheid heeft gegeven gaan wij met zorgverzekeraars concretiseren welke kansen het nieuwe beleid biedt voor de gemeentepolis.

Voor een overzicht van de kortingen die zorgverzekeraars in 2018 geven op de basisverzekering binnen de gemeentepolis verwijzen wij naar tabel 3 van onze eindejaarsnieuwsbrief.