Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
22 juli 2021
Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners met een laag inkomen van de gemeente Lochem een Gemeentepolis afsluiten bij Aevitae. Deze zorgverzekeraar biedt in samenwerking met de gemeente een collectieve zorgverzekering aan via Gezondverzekerd.nl. Eind vorig jaar konden alle inwoners de overstap naar Aevitae maken. Hoe is deze eerste overstapperiode verlopen? Met een percentage van 85% van de verzekerden die zijn overgestapt, mogen we spreken van een succesvolle overstapperiode. “Naast de huidige deelnemers aan de Gemeentepolis hebben we ook nieuwe deelnemers mogen verwelkomen”, vertelt Jeroen Meerwijk, beleidsadviseur Participatie bij de gemeente Lochem. “Aan het eind van het jaar voeren we opnieuw...
Lees verder
16 juli 2021
BS&F zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare positie met een laag inkomen en helpt gemeenten om deze kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezond(er) te maken. Zo kunnen deze inwoners via Gezondverzekerd.nl de Gemeentepolis, een collectieve zorgverzekering van de gemeente, afsluiten. Om hen ook op andere fronten te ondersteunen, breidt BS&F haar dienstverlening uit met een goedkoop energieaanbod. De eerste gemeenten bieden dit vanaf nu aan hun inwoners aan.   En dat is geen overbodige luxe. Vanaf 1 juli 2021 zijn de energieprijzen namelijk weer gestegen. Na een historisch dieptepunt in de coronacrisis lopen de energiekosten nu...
Lees verder
14 juni 2021
Vanaf 7 juni trekken BS&F en Intermediad samen op. Intermediad biedt aan verschillende doelgroepen, waaronder minima, via een Stadspas toegang tot gemeentelijke regelingen en ontzorgt met Bureau Minimaregelingen gemeenten in de uitvoering hiervan. Intermediad voert de Stadspas uit voor 43 gemeenten en is daarmee marktleider. Onder andere de U-pas, Ooievaarspas, Stadspas Amsterdam en Gelrepas worden door Intermediad uitgevoerd. Het helpen van gemeenten om minima fysiek, mentaal en financieel gezond te houden is waar BS&F voor staat én realiseert. Via Gezondverzekerd.nl kunnen in meer dan 300 gemeenten inwoners met een laag inkomen een Gemeentepolis afsluiten. Op verschillende fronten versterken de dienstverlening van...
Lees verder
6 mei 2021
BS&F helpt gemeenten om kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezonder te maken. Dat doen we al door middel van de Gemeentepolis: een collectieve zorgverzekering voor minima. Maar we zetten ons ook in voor schuldenaanpak en gezondheidsbevordering voor deze doelgroep. Samen met gemeenten en zorgverzekeraars maken we met dit initiatief inwoners financieel gezonder. De zorgverzekering is bij hen namelijk schuldenpost nummer één. Daardoor zijn zij vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze...
Lees verder
6 mei 2021
1. Gemeentepolis Onderzoeken: Maatschappelijke kosten-batenanalyse Gemeentepolis (MKBA): onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van BS&F een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar de Gemeentepolis. In een MKBA worden maatschappelijke baten van een interventie afgewogen tegen de kosten van de betreffende interventie. Rebel noemt in de MKBA de volgende vier effecten van de Gemeentepolis: 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten; deelnemers hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden; vermindering van zorgmijding en daardoor minder zorggebruik en een betere gezondheid op lange termijn; en ondersteuning gemeenten bij een effectief beleid op maat voor minima. De Gemeentepolis is daarom een effectief middel om te komen tot domein-overstijgende samenwerking gericht...
Lees verder
17 december 2020
Vanaf 1 december 2020 geldt in Nederland een mondkapjesplicht. Waar sommigen er thuis al tientallen hebben liggen, is de aanschaf van mondkapjes niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom deelt Gezondverzekerd.nl 200.000 gratis mondkapjes uit aan kwetsbare burgers via gemeenten. De pakketjes met mondkapjes zijn daarnaast voorzien van informatie over de Gemeentepolis. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in deze tijd kan beschermen tegen Corona”, vertelt Niek Wezenberg, sales- en marketingmanager bij BS&F (Gezondverzekerd.nl). Voor elke gemeente zijn er ongeveer 5000 mondkapjes beschikbaar gesteld. Deze worden in de gemeente uitgedeeld bij bijvoorbeeld voedselbanken. Mondkapjes en informatie Het jaar 2020 is voor veel...
Lees verder
14 december 2020
BS&F Nieuwsbrief December 2020 - 18e jaargang   Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook aan het eind van een bijzonder jaar dat voor iedereen in het teken stond van de coronapandemie versturen wij onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2021 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Gemeentepolis in beeld Figuur 1. Gemeenten met een Gemeentepolis in 2021.       Figuur 2. De ontwikkeling in de...
Lees verder
10 december 2020
Gezondverzekerd.nl en Ockto slaan handen ineen voor snelle en veilige beoordeling Gemeentepolis    Om burgers met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperkingen te ondersteunen, bieden ruim 300 gemeenten in Nederland een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis.  Deze kan via Gezondverzekerd.nl worden aangevraagd. Dankzij de premium licentie van Gezondverzekerd.nl (BS&F) kan de benodigde informatie voor deze aanvragen vanaf nu makkelijk en veilig worden aangeleverd met behulp van de Ockto-app. Snelle en veilige beoordeling van aanvragen Aan het aanvragen van een Gemeentepolis zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo is deze collectieve zorgverzekering inkomensafhankelijk. Voorheen werden alle benodigde gegevens handmatig gecontroleerd in de...
Lees verder
6 november 2020
Onderzoeken “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” en “Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen” Recent heeft Minister van Ark de resultaten van twee eerder toegezegde onderzoeken verstuurd aan de Tweede Kamer. Het eerste onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” bevat veel statistieken en informatie over ontwikkelingen in en rondom de Gemeentepolis. In het tweede onderzoek is gekeken naar maatregelen die gemeenten en zorgverzekeraars nemen om ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen tegen te gaan. In deze nieuwsbrief de belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken. 1. Onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” Uit dit door Zorgweb uitgevoerde onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlandse gemeenten (95%) momenteel een Gemeentepolis aanbieden en dat de deelname de...
Lees verder
24 september 2020
Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport heeft bekendgemaakt dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering op zijn vroegst per 2023 wordt afgeschaft. Zorgverzekeraars mogen wel korting blijven geven op aanvullende verzekeringen. 1. Eerlijker en overzichtelijker Als redenen voor het besluit geeft Van Ark aan dat de korting op de basisverzekering vaak een sigaar uit eigen doos is. In de praktijk ontstonden situaties waarbij zorgverzekeraars eerst de prijs voor alle verzekerden verhogen om vervolgens een korting te geven aan bepaalde groepen, de zogeheten kruissubsidiëring. Zo kunnen bijvoorbeeld gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen en mensen met een chronische aandoening niet. In 2016...
Lees verder
18 september 2020
BS&F Nieuwsbrief September 2020 - 18e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2021: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 15 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2021 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet investeert in crisistijd Dat in de laatste begroting van het kabinet Rutte III de ingezette koers van investeren en lastenverlichting zou worden voortgezet, lag tot begin dit jaar nog in de lijn der verwachting. Sinds maart is ons land geconfronteerd met de maatschappelijke en economische gevolgen van COVID-19. In het eerste en tweede kwartaal van dit...
Lees verder
17 december 2019
BS&F Nieuwsbrief December 2019 - 17e jaargang - nummer 2 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2020 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen Ook in 2019 is de Gemeentepolis regelmatig in het nieuws geweest. Zo heeft het CPB onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Gemeentepolis (zie ook ons nieuwsitem hierover) en heeft de...
Lees verder
20 september 2019
BS&F Nieuwsbrief September 2019 - 17e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2020: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 17 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet gaat door met de uitvoering van akkoorden en werkt aan investeringen Nadat het kabinet Rutte III vorig jaar constateerde dat verdere omvangrijke bezuinigingen niet nodig zijn, worden in 2020 - het laatste volledige regeringsjaar van dit kabinet - de contouren uitgewerkt van een investeringsfonds ten bate van ons verdienvermogen op de lange termijn. Er wordt doorgegaan met de...
Lees verder
26 augustus 2019
BS&F Nieuwsitem Centraal Planbureau doet aanbevelingen voor verbetering Gemeentepolis Vanuit het Centraal Planbureau (CPB) is onlangs het rapport “Verbeteropties Gemeentepolis” verschenen. Het CPB vindt de Gemeentepolis een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen en benoemt een drietal verbeteropties. 1. Schenk aandacht aan de risicoverevening Steeds meer zorgverzekeraars geven aan dat de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis niet goed werkt waardoor de Gemeentepolis voorspelbaar verliesgevend is. Dit kan volgens het CPB worden opgelost door de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis te verbeteren. Het CBP staat hierin niet alleen, zo is onlangs...
Lees verder