Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
14 oktober 2021
Het goed beveiligen van informatie is een must. BS&F heeft daarom een ISO27001-certificering behaald. 1. Informatiebeveiliging steeds belangrijker Volgens manager IT Peter Nijman is het tegenwoordig essentieel om de beveiliging van de in de organisatie aanwezige informatie goed te borgen. “We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die steeds meer gevoelige gegevens beheert. Dat deden we natuurlijk al op een zorgvuldige manier. Met deze certificering kunnen we dit ook aan onze samenwerkingspartners laten zien. 2. ISO27001 Bedrijfsjurist en compliance officer Gerhard Stegehuis geeft aan dat de ISO27001-norm een internationale standaard is voor organisaties om de beveiliging van informatie te borgen. “De...
Lees verder
24 september 2021
BS&F Nieuwsbrief September 2021 - 19e jaargang Miljoenennota 2022: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 21 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2022 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Demissionair kabinet zet vooral huidig beleid voort Door de demissionaire status van het kabinet wordt voornamelijk de reeds ingezette koers voortgezet. Alleen op terreinen waar het echt niet kan wachten worden gerichte investeringen gedaan. Uitdagingen voor de toekomst op het terrein van onder meer het gelijker behandelen van werkenden, een eenvoudiger toeslagenstelsel en toekomstbestendige zorg worden aan het volgende kabinet...
Lees verder
16 september 2021
Het Centraal Planbureau (CPB) constateert een sterke samenhang tussen problematische schulden en het gebruik van geestelijke gezondheidszorg. 1. Het onderzoek Hoewel vaak wordt gesteld dat problematische schulden en (mentale) gezondheidsproblemen samenhangen is hier tot op heden weinig onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, life gets rough?’ van het CPB blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. Ook neemt de kans op gebruik van ggz en sociale en/of financiële hulpverlening toe. Van het onderzoek is een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar. 2. Regeling wanbetalers zorgverzekering Het onderzoek is uitgevoerd op basis van Nederlanders...
Lees verder
9 september 2021
Onderzoek: gemeentelijke regelingen financieel maatwerk hoge zorgkosten Onderzoeksinstituut IVO, Platform31, Verwey-Jonker Instituut en Rebel hebben onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten hebben genomen naar aanleiding van het afschaffen van de landelijke regelingen Wtcg en CER. 1. Aanleiding Landelijke compensatieregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatieregeling Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Mede door de ongerichtheid van Wtcg en CER is besloten gemeenten verantwoordelijk te maken voor financieel maatwerk aan voor deze doelgroep. Gemeenten hebben jaarlijks €268 miljoen beschikbaar om chronisch zieken en gehandicapten te helpen met financieel maatwerk ter compensatie van meerkosten als gevolg van hun ziekte of...
Lees verder
31 augustus 2021
BS&F preferred supplier Ockto in gemeentelijk domein Sterke vereenvoudiging gemeentelijke dienstverlening door eenduidige procesvoering BS&F en Ockto breiden hun samenwerking uit. In het introductiejaar zijn al meer dan 20 gemeenten Ockto in combinatie met het platform Gezondverzekerd.nl van BS&F gaan gebruiken om gemeentelijke regelingen op rechtmatigheid te toetsen. Beide partijen kijken terug op een succesvol jaar en intensiveren nu hun samenwerking met de ontwikkeling van één uniforme applicatie voor het gemeentelijke domein. Met deze applicatie kunnen minima en kwetsbaren eenvoudig inzicht krijgen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en deze via één uniform aanvraagproces eenvoudig aanvragen. De nieuwe applicatie biedt...
Lees verder
22 juli 2021
Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners met een laag inkomen van de gemeente Lochem een Gemeentepolis afsluiten bij Aevitae. Deze zorgverzekeraar biedt in samenwerking met de gemeente een collectieve zorgverzekering aan via Gezondverzekerd.nl. Eind vorig jaar konden alle inwoners de overstap naar Aevitae maken. Hoe is deze eerste overstapperiode verlopen? Met een percentage van 85% van de verzekerden die zijn overgestapt, mogen we spreken van een succesvolle overstapperiode. “Naast de huidige deelnemers aan de Gemeentepolis hebben we ook nieuwe deelnemers mogen verwelkomen”, vertelt Jeroen Meerwijk, beleidsadviseur Participatie bij de gemeente Lochem. “Aan het eind van het jaar voeren we opnieuw...
Lees verder
16 juli 2021
BS&F zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare positie met een laag inkomen en helpt gemeenten om deze kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezond(er) te maken. Zo kunnen deze inwoners via Gezondverzekerd.nl de Gemeentepolis, een collectieve zorgverzekering van de gemeente, afsluiten. Om hen ook op andere fronten te ondersteunen, breidt BS&F haar dienstverlening uit met een goedkoop energieaanbod. De eerste gemeenten bieden dit vanaf nu aan hun inwoners aan.   En dat is geen overbodige luxe. Vanaf 1 juli 2021 zijn de energieprijzen namelijk weer gestegen. Na een historisch dieptepunt in de coronacrisis lopen de energiekosten nu...
Lees verder
14 juni 2021
Vanaf 7 juni trekken BS&F en Intermediad samen op. Intermediad biedt aan verschillende doelgroepen, waaronder minima, via een Stadspas toegang tot gemeentelijke regelingen en ontzorgt met Bureau Minimaregelingen gemeenten in de uitvoering hiervan. Intermediad voert de Stadspas uit voor 43 gemeenten en is daarmee marktleider. Onder andere de U-pas, Ooievaarspas, Stadspas Amsterdam en Gelrepas worden door Intermediad uitgevoerd. Het helpen van gemeenten om minima fysiek, mentaal en financieel gezond te houden is waar BS&F voor staat én realiseert. Via Gezondverzekerd.nl kunnen in meer dan 300 gemeenten inwoners met een laag inkomen een Gemeentepolis afsluiten. Op verschillende fronten versterken de dienstverlening van...
Lees verder
6 mei 2021
BS&F helpt gemeenten om kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezonder te maken. Dat doen we al door middel van de Gemeentepolis: een collectieve zorgverzekering voor minima. Maar we zetten ons ook in voor schuldenaanpak en gezondheidsbevordering voor deze doelgroep. Samen met gemeenten en zorgverzekeraars maken we met dit initiatief inwoners financieel gezonder. De zorgverzekering is bij hen namelijk schuldenpost nummer één. Daardoor zijn zij vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze...
Lees verder
6 mei 2021
1. Gemeentepolis Onderzoeken: Maatschappelijke kosten-batenanalyse Gemeentepolis (MKBA): onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van BS&F een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar de Gemeentepolis. In een MKBA worden maatschappelijke baten van een interventie afgewogen tegen de kosten van de betreffende interventie. Rebel noemt in de MKBA de volgende vier effecten van de Gemeentepolis: 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten; deelnemers hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden; vermindering van zorgmijding en daardoor minder zorggebruik en een betere gezondheid op lange termijn; en ondersteuning gemeenten bij een effectief beleid op maat voor minima. De Gemeentepolis is daarom een effectief middel om te komen tot domein-overstijgende samenwerking gericht...
Lees verder
17 december 2020
Vanaf 1 december 2020 geldt in Nederland een mondkapjesplicht. Waar sommigen er thuis al tientallen hebben liggen, is de aanschaf van mondkapjes niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom deelt Gezondverzekerd.nl 200.000 gratis mondkapjes uit aan kwetsbare burgers via gemeenten. De pakketjes met mondkapjes zijn daarnaast voorzien van informatie over de Gemeentepolis. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in deze tijd kan beschermen tegen Corona”, vertelt Niek Wezenberg, sales- en marketingmanager bij BS&F (Gezondverzekerd.nl). Voor elke gemeente zijn er ongeveer 5000 mondkapjes beschikbaar gesteld. Deze worden in de gemeente uitgedeeld bij bijvoorbeeld voedselbanken. Mondkapjes en informatie Het jaar 2020 is voor veel...
Lees verder
14 december 2020
BS&F Nieuwsbrief December 2020 - 18e jaargang   Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook aan het eind van een bijzonder jaar dat voor iedereen in het teken stond van de coronapandemie versturen wij onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2021 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Gemeentepolis in beeld Figuur 1. Gemeenten met een Gemeentepolis in 2021.       Figuur 2. De ontwikkeling in de...
Lees verder
10 december 2020
Gezondverzekerd.nl en Ockto slaan handen ineen voor snelle en veilige beoordeling Gemeentepolis    Om burgers met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperkingen te ondersteunen, bieden ruim 300 gemeenten in Nederland een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis.  Deze kan via Gezondverzekerd.nl worden aangevraagd. Dankzij de premium licentie van Gezondverzekerd.nl (BS&F) kan de benodigde informatie voor deze aanvragen vanaf nu makkelijk en veilig worden aangeleverd met behulp van de Ockto-app. Snelle en veilige beoordeling van aanvragen Aan het aanvragen van een Gemeentepolis zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo is deze collectieve zorgverzekering inkomensafhankelijk. Voorheen werden alle benodigde gegevens handmatig gecontroleerd in de...
Lees verder
6 november 2020
Onderzoeken “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” en “Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen” Recent heeft Minister van Ark de resultaten van twee eerder toegezegde onderzoeken verstuurd aan de Tweede Kamer. Het eerste onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” bevat veel statistieken en informatie over ontwikkelingen in en rondom de Gemeentepolis. In het tweede onderzoek is gekeken naar maatregelen die gemeenten en zorgverzekeraars nemen om ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen tegen te gaan. In deze nieuwsbrief de belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken. 1. Onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” Uit dit door Zorgweb uitgevoerde onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlandse gemeenten (95%) momenteel een Gemeentepolis aanbieden en dat de deelname de...
Lees verder