Pakket basisverzekering 2016

3 augustus 2015,  

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekendgemaakt welke wijzigingen zij aanbrengt in het verzekerde pakket van de basisverzekering.

1. Inleiding
De aanpassingen die per 1 januari 2016 in het pakket worden gedaan zijn voornamelijk bedoeld om bepaalde verzekerde prestaties te verduidelijken of om verschillen tussen de uitvoeringspraktijk en de juridische vormgeving te herstellen.

Naast de in dit nieuwsitem opgenomen wijzigingen verandert het basispakket continu door nieuwe behandelingen en medicijnen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarom automatisch binnen de dekking vallen.

2. Vergoeding invasieve diagnostiek na prenatale screening
In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden verricht en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. Er zijn echter vrouwen die in het buitenland, waar de NIPT wel mag worden verricht zonder voorafgaande combinatietest, op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Indien sprake is van een positieve uitslag van deze test, komen zij op dit moment technisch gezien niet in aanmerking voor vergoeding van de vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Dit knelpunt voor deze vrouwen wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen. Het is namelijk niet wenselijk dat vrouwen na een ‘positieve’ NIPT-uitslag afzien van vervolgonderzoek (dat lagere foutenmarges heeft).

3. Dieetadvisering wordt diëtetiek
De huidige omschrijving van dieetadvisering sluit onvoldoende aan bij de werkzaamheden van diëtisten: deze zijn niet alleen gericht op voorlichting, maar ook op behandeling. Om onduidelijkheid te voorkomen wordt de prestatie daarom vernoemd naar ‘diëtetiek’. Het gaat dus puur om een terminologische wijziging.

4. Ambulancevervoer bij jeugd-ggz
Bij noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz vindt een wijziging plaats waardoor het met terugwerkende kracht per 1-1-2015 alsnog onder de basisverzekering valt. Dit betekent dat de overheveling naar gemeenten van de verantwoordelijkheid voor dit vervoer wordt teruggedraaid.

5. Zittend ziekenvervoer kinderen met intensieve kindzorg
Onder de huidige regeling is het mogelijk dat bepaalde kinderen geen recht hebben op vervoer.

Door een technische wijziging wordt daarom geregeld dat het vervoer bij intensieve kindzorg tot de dekking van de basisverzekering behoort.

6. Voorwaardelijke toelatingen
Door voorwaardelijke toelating tot het pakket kunnen innovatieve vormen van zorg zich bewijzen in de praktijk. Op 1 juli 2015 worden één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegelaten tot het pakket:

  • Belimumab (Benlysta), geneesmiddel voor SLE, een ongeneeslijke auto-immuunziekte.
  • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.

Daarnaast heeft de minister drie behandelingen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. Zij beslist op een later moment of deze toegelaten worden tot het pakket. Het gaat om:

  • De behandeling van onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie;
  • De behandeling van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie; en
  • De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

7. Prenatale chirurgie bij open ruggetje
Jaarlijks komen 1 á 2 zwangere vrouwen in aanmerking voor een operatie aan een open ruggetje van het ongeboren kind. Deze behandeling is momenteel alleen in Leuven mogelijk. Zorgverzekeraars hebben toegezegd deze ingreep in België onder voorwaarden te vergoeden.