Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
Filter op "algemeen"
14 oktober 2021
Het goed beveiligen van informatie is een must. BS&F heeft daarom een ISO27001-certificering behaald. 1. Informatiebeveiliging steeds belangrijker Volgens manager IT Peter Nijman is het tegenwoordig essentieel om de beveiliging van de in de organisatie aanwezige informatie goed te borgen. “We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die steeds meer gevoelige gegevens beheert. Dat deden we natuurlijk al op een zorgvuldige manier. Met deze certificering kunnen we dit ook aan onze samenwerkingspartners laten zien. 2. ISO27001 Bedrijfsjurist en compliance officer Gerhard Stegehuis geeft aan dat de ISO27001-norm een internationale standaard is voor organisaties om de beveiliging van informatie te borgen. “De...
Lees verder
24 september 2021
BS&F Nieuwsbrief September 2021 - 19e jaargang Miljoenennota 2022: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 21 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2022 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Demissionair kabinet zet vooral huidig beleid voort Door de demissionaire status van het kabinet wordt voornamelijk de reeds ingezette koers voortgezet. Alleen op terreinen waar het echt niet kan wachten worden gerichte investeringen gedaan. Uitdagingen voor de toekomst op het terrein van onder meer het gelijker behandelen van werkenden, een eenvoudiger toeslagenstelsel en toekomstbestendige zorg worden aan het volgende kabinet...
Lees verder
31 augustus 2021
BS&F preferred supplier Ockto in gemeentelijk domein Sterke vereenvoudiging gemeentelijke dienstverlening door eenduidige procesvoering BS&F en Ockto breiden hun samenwerking uit. In het introductiejaar zijn al meer dan 20 gemeenten Ockto in combinatie met het platform Gezondverzekerd.nl van BS&F gaan gebruiken om gemeentelijke regelingen op rechtmatigheid te toetsen. Beide partijen kijken terug op een succesvol jaar en intensiveren nu hun samenwerking met de ontwikkeling van één uniforme applicatie voor het gemeentelijke domein. Met deze applicatie kunnen minima en kwetsbaren eenvoudig inzicht krijgen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en deze via één uniform aanvraagproces eenvoudig aanvragen. De nieuwe applicatie biedt...
Lees verder
18 september 2020
BS&F Nieuwsbrief September 2020 - 18e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2021: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 15 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2021 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet investeert in crisistijd Dat in de laatste begroting van het kabinet Rutte III de ingezette koers van investeren en lastenverlichting zou worden voortgezet, lag tot begin dit jaar nog in de lijn der verwachting. Sinds maart is ons land geconfronteerd met de maatschappelijke en economische gevolgen van COVID-19. In het eerste en tweede kwartaal van dit...
Lees verder
17 december 2019
BS&F Nieuwsbrief December 2019 - 17e jaargang - nummer 2 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2020 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen Ook in 2019 is de Gemeentepolis regelmatig in het nieuws geweest. Zo heeft het CPB onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Gemeentepolis (zie ook ons nieuwsitem hierover) en heeft de...
Lees verder
20 september 2019
BS&F Nieuwsbrief September 2019 - 17e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2020: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 17 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet gaat door met de uitvoering van akkoorden en werkt aan investeringen Nadat het kabinet Rutte III vorig jaar constateerde dat verdere omvangrijke bezuinigingen niet nodig zijn, worden in 2020 - het laatste volledige regeringsjaar van dit kabinet - de contouren uitgewerkt van een investeringsfonds ten bate van ons verdienvermogen op de lange termijn. Er wordt doorgegaan met de...
Lees verder
1 juli 2019
In 2019 is het Abonnementstarief Wmo geïntroduceerd. Een vast tarief voor iedereen die gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Het belangrijkste doel van het abonnementstarief is het terugdringen van stapeling van zorgkosten. 1. Stapsgewijs ingevoerd In 2017 werd in het regeerakkoord[1] het Abonnementstarief aangekondigd. Met ingang van 2019 zijn de parameters van de huidige eigen bijdrage systematiek zodanig aangepast dat het overeenkomt met het toekomstige Abonnementstarief. De te betalen bijdrage wordt niet langer bepaald door de hoogte van het inkomen. Middeninkomens profiteren daarvan relatief het meest. Voor minima is er geen effect omdat het Abonnementstarief gelijk...
Lees verder
14 maart 2019
Wanneer onverzekerden zorg hebben gekregen die zij niet kunnen betalen kunnen zorgverleners nu vaker een beroep doen op een subsidie voor deze zorgkosten. Ook gemeenten hebben een rol. 1. Inleiding Naar aanleiding van een oproep van Straatdokters Nederland heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS de bestaande Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast. Hierdoor komen deze onverzekerden vaker en sneller in aanmerking voor noodzakelijke zorgverlening. Vaak gaat het om personen met verward gedrag en dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren. Gemeenten hebben nog steeds een rol bij onder meer het sluiten van een zorgverzekering voor deze groep. 2. Aanpassing subsidieregeling Zorgverleners die zorg hebben verleend...
Lees verder
24 september 2018
BS&F Nieuwsbrief September 2018 - 16e jaargang - nummer 1 Klik hier voor de printversie Miljoenennota 2019: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 18 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2019 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein.   Kabinet zet in op meer gezondheid en minder schulden Het kabinet Rutte III constateert in zijn eerste begroting dat verdere omvangrijke bezuinigingen en hervormingen op het gebied van zorg en sociale zekerheid niet nodig zijn. De nadruk ligt op het nader invullen van de plannen uit het Regeerakkoord (nieuwsitem). Hierdoor ontstaat ruimte om al bestaande...
Lees verder