Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
Filter op "gehandicapten"
9 september 2021
Onderzoek: gemeentelijke regelingen financieel maatwerk hoge zorgkosten Onderzoeksinstituut IVO, Platform31, Verwey-Jonker Instituut en Rebel hebben onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten hebben genomen naar aanleiding van het afschaffen van de landelijke regelingen Wtcg en CER. 1. Aanleiding Landelijke compensatieregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatieregeling Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Mede door de ongerichtheid van Wtcg en CER is besloten gemeenten verantwoordelijk te maken voor financieel maatwerk aan voor deze doelgroep. Gemeenten hebben jaarlijks €268 miljoen beschikbaar om chronisch zieken en gehandicapten te helpen met financieel maatwerk ter compensatie van meerkosten als gevolg van hun ziekte of...
Lees verder
17 december 2019
BS&F Nieuwsbrief December 2019 - 17e jaargang - nummer 2 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2020 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen Ook in 2019 is de Gemeentepolis regelmatig in het nieuws geweest. Zo heeft het CPB onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Gemeentepolis (zie ook ons nieuwsitem hierover) en heeft de...
Lees verder
18 december 2018
Klik hier voor de printversie Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2019 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen De Gemeentepolis is in 2018 opnieuw een belangrijk instrument gebleken voor gemeenten. Met deze collectieve zorgverzekering worden ruim 740.000 minima bereikt, een stijging van ongeveer 30.000 ten opzichte van 2017. Nog altijd bieden vrijwel alle...
Lees verder