Arjen Wilting

Arjen Wilting


Functie

Regiomanager

Arjen is als regiomanager verantwoordelijk voor gemeenten in het midden van het land in onder andere de provincie Utrecht en Gelderland. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring binnen het sociale domein opgedaan, met name op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hij is bij diverse gemeenten als Wmo adviseur werkzaam geweest, waarbij hij o.a. betrokken was bij de indicatiestelling, de ontwikkeling van een instrument om het functioneren van de inwoner in kaart te brengen en de implementatie van een nieuwe voorziening gericht op het kruispunt van de participatiewet en de Wmo.

Arjen is gedreven om zijn steentje bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van de meest kwetsbare doelgroepen. De gemeentepolis ziet hij daarbij als een waardevol instrument voor een integrale aanpak van gezondheid, armoede en schulden bij mensen in een kwetsbare positie. Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg vormt hierin de basis wat hem betreft.

VorigeBackVolgende