Elise Hol

Elise Hol


Functie

Productmanager

Elise is bij BS&F werkzaam als productmanager. Vanuit deze rol is zij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op verschillende onderdelen rondom de aanpak en preventie van schulden. Daarnaast is zij regiosecretaris Menzis-samen 14, waarbij zij de samenwerking coördineert tussen de 14 Twentse gemeenten en Menzis (zorgverzekeraar en zorgkantoor) rondom vele verschillende onderwerpen. Hiervoor heeft Elise gewerkt als beleidsadviseur voor twee gemeenten. In deze rol is Elise nauw betrokken geweest bij de decentralisaties in het sociaal domein en de overheveling van taken naar gemeenten en zorgverzekeraar. Hierdoor heeft zij brede kennis en ervaring met betrekking tot de verschillende wet- en regelgeving en bekostigingssystemen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

VorigeBackVolgende