Irene Weertman-Halfwerk

Irene Weertman-Halfwerk


Functie

Regiomanager

Irene is als regiomanager verantwoordelijk voor de regio Oost: Overijssel, Flevoland en Gelderland. Zij heeft ruime ervaring met publiek-private samenwerking in het kader van het persoonsgebonden budget, in de combinatie leefbaarheid en wonen (omgevingsrecht en Woningwet), werk, inkomen (Participatiewet) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het sociaal domein staat in haar loopbaan centraal. Mede door haar nevenfunctie van raadslid weet zij hoe de lijnen lopen binnen de gemeentelijke organisatie en hoe politieke afwegingen worden gemaakt.

Met een gerichte inzet van de Gemeentepolis worden in samenwerking met de gemeenten beleidsonderwerpen zoals inkomen (en schulden), zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning nauwer aan elkaar verbonden. Hierbij wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot door ook oog te hebben voor de rechtmatigheidsaspecten.

VorigeBackVolgende