Lotte Helder

Lotte Helder


Functie

Regiomanager

Lotte is bij BS&F werkzaam als regiomanager. Vanuit deze rol is zij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van de gemeentepolis voor kwetsbare burgers. Hiervoor heeft Lotte gewerkt als beleidsadviseur in de ouderenzorg. In deze rol heeft Lotte in roerige tijden van overheveling van taken naar gemeenten en zorgverzekeraars op het snijvlak van verschillende bekostigingssystemen gewerkt; daarbij te denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

VorigeBackVolgende