Martijn Pepping

Martijn Pepping


Functie

Regiomanager

Martijn is als regiomanager verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van de collectieve zorgverzekering voor kwetsbare burgers. Door de toenemende decentralisatie van zorgtaken van centrale naar lokale overheden, verandert ook de positionering van de ondersteuning van burgers in een kwetsbare positie binnen het gemeentelijk sociaal domein. Door zijn opleiding Gezondheidswetenschappen en werkervaring als consultant en beleidsadviseur voor diverse gemeenten, kent Martijn de wereld van de zorg en Wmo. Eén van zijn doelstellingen is dan ook om de diverse dienstverleningen van BS&F op maat door te ontwikkelen, passend bij de (uiteenlopende) ontwikkelingen binnen de publieke sector.

VorigeBackVolgende