Maud Helder

Maud Helder


Functie

Regiomanager

Maud heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het snijvlak zorgverzekeraar en gemeente, eerst als zorginkoper en projectleider bij een grote zorgverzekeraar en later als adviseur voor diverse gemeenten en zorgverzekeraars. De laatste jaren zijn dit vooral werkzaamheden geweest die te maken hebben gehad met de overheveling van taken richting zorgverzekeraar en gemeente en de vormgeving van deze nieuwe taken. Bij BS&F is Maud actief als regiomanager en heeft zij als doel de organisatie van de collectieve zorgverzekering tussen gemeenten en zorgverzekeraar verder te optimaliseren, voor zowel de beleidsmedewerkers maar ook de BackOffice van beide partijen. 

VorigeBackVolgende