Privacy

1. Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van BS&F B.V. (KvK 08067880) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij bieden onze diensten onder andere aan via verschillende websites, waaronder www.bsenf.nl. Daarbij verwerken wij in bepaalde gevallen privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Wij werken hierbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij er uiterst zorgvuldig mee omgaan. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

2. Contact met ons

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Mail: info@bsenf.nl
Website: https://bsenf.nl/contact
Post: Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) is het in bepaalde gevallen nodig om persoonsgegevens in te voeren of laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Wij verwerken niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via het contactformulier op de website is het nodig om uw e-mailadres te verwerken zodat wij u een antwoord kunnen sturen.

4. Persoonsgegevens

Op www.bsenf.nl verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens van u:

  1. Naamgegevens (naam, voorletters, tussenvoegsels, etc.)
  2. Telefoonnummer
  3. E-mailadres
  4. Gebruikersnaam en wachtwoord (Mijn BS&F-omgeving)
  5. Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden

Wij kunnen de bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden (dit is mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

  1. U een nieuwsbrief te versturen als u zich daarvoor heeft opgegeven via de website.
  2. Contact met u opnemen als u daartoe een verzoek heeft gedaan via het contactformulier.
  3. Gebruik maken van alle functionaliteiten en diensten op www.bsenf.nl waaronder de Mijn-BS&F-omgeving.
  4. Verbetering van www.bsenf.nl.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij sturen geen gegevens die u ons heeft verstrekt door aan derde partijen.

Wij zullen ook geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

Wij vinden de veiligheid van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevens-verwerkingsovereenkomsten met derden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u www.bsenf.nl bezoekt. Op www.bsenf.nl worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van www.bsenf.nl te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie voor meer informatie omtrent cookies onze cookieverklaring.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op www.bsenf.nl worden gepubliceerd.

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

12. Klachten

Wij horen het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie paragraaf 2 hierboven voor onze contactgegevens.

13. Verwerker van persoonsgegevens

De verwerker van persoonsgegevens als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap BS&F B.V., Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle (KvK 08067880).