Toolkit GGZ

Toolkit GGZ

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft BS&F in samenwerking met adviesbureau Rebel een toolkit ontwikkelt met betrekking tot samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van mensen met GGZ problematiek en de activering richting werk.

De toolkit die ontwikkeld is geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke 'samenwerkingsagenda' (gemeenten en zorgverzekeraars) ontstaat in het licht van de stelselherzieningen, specifiek waar het gaat om het (re)activeren van mensen met psychische problematiek richting werk?
  2. Welke ervaringen en goede voorbeelden zijn reeds beschikbaar? Welke lessen zijn te trekken uit deze ervaringen; de do’s, de don’ts en verbeterpunten.
  3. En welke ontwikkelagenda geeft dat de komende jaren: zowel voor de samenwerkingspartners, als mogelijk ook voor (Rijks)beleid?

Meer concreet gaat het om een toolkit die concreet handelingsrepertoire biedt aan gemeenten en verzekeraars om stappen voorwaarts te zetten in de samenwerking op dit terrein, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstelling ‘reactivering van mensen met psychische problematiek naar werk’.