monitor Gemeentepagina Gezondverzekerd.nl Basis Extra Premium
GG1 Gemeentepolissen van zorgverzekeraars in gemeente
GG2 Detailinformatie vergoedingen
GG3 Inkomens- en/of vermogenstoetsing
GG4 Online aanvragen en wijzigen
GG5 Maatwerkconfiguratie (o.a. rekentool)
GG6 Vergelijkingsfunctionaliteit huidige zorgverzekering
GG7 Jaarlijkse update site
GG8 Technische ondersteuning
GG10 Vergoeding zorgverlener  
GG11 Wekelijkse rapportage tijdens overstapseizoen  
GG12 Aanvullende vragen aanvraagformulier  
GG13 Persoonlijke keuzehulp aanvraagformulier
GG14 Persoonlijke keuzehulp inclusief reguliere zorgverzekeringen Meerprijs¹ Meerprijs¹ Meerprijs¹
  Op basis van persoonlijk zorgverbruik een advies over de best passende Gemeentepolis en
een vergelijking met alle reguliere zorgverzekeringen in Nederland. Belangrijk bij het voorkomen
van oververzekerd zijn.
     
GG15 Rijksregelingen en inkomstenbelasting – Jouw tegemoetkomingen 
  In één overzicht de toeslagen waar je recht op hebt. Mogelijkheid voor doorverwijzing naar het juiste loket voor ondersteuning bij aanvragen toeslagen en aangifte inkomstenbelasting.      

 

padlock Backoffice Applicatie Basis Extra Premium
BA1 Aanvragen- en wijzigingenoverzicht
BA2 Zoeken + datumfilter
BA3 Gebruikersaccounts drie
BA4 Gebruikersaccounts ongelimiteerd  
BA5 Inzicht kopie aanvraag (PDF)
BA6 Details aanvragen en wijzigingen
BA7 Memofunctionaliteit + tijdlijn proces  
BA8 Exportfunctionaliteit totale bestand  
BA9 Export kopie per aanvraag (XML)  
BA11 Correspondentie inwoner aanpasbaar per gemeente  
BA12 Realtime dashboard aanvragen, mutaties & traffic  
BA13 Koppeling backoffice- en/of zaaksysteem gemeente   Meerprijs¹² Meerprijs¹²
  Via een geautomatiseerde koppeling worden (beoordeelde) aanvragen en/of procesinformatie geïntegreerd in het backoffice- en/of zaaksysteem van de gemeente.      

 

folder Procesondersteuning inkomens- en/of vermogentoetsing Basis Extra Premium
IV1 Handmatige toetsing aanvragen en wijzigingen  
IV2 Versturen e-mail notificaties bij statuswijziging  
IV3 Realtime bestandscheck (bijv. uniek servicenummer)  
IV4 Geautomatiseerd doorsturen + statuswijziging  
IV5 Wijzigen contractnummer (betaalwijze)³  
IV6 Uploadmogelijkheid van bewijsstukken voor inwoner  
IV7 Beschikking in gemeentelijke template (toewijzing/afwijzing) per e-mail/post    
IV8 DigiD verificatie d.m.v. Ockto app    
IV9 Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens aanvragen    
IV10 Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens t.b.v. heronderzoeken    
IV11 Koppeling RDW + vertaling dagwaarde    
IV15 Bulkafhandeling cases  

 

¹= Zie gemeente specifieke bestelformulier of verlengingsvoorstel

²= Eenmalige implementatie van €3.900,- (bij standaard traject)

³= Nog niet beschikbaar bij alle zorgverzekeraars