SINDS. 1998

Toegang tot zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen

Onze roots liggen al ruim 15 jaar in de zorg en sociale zekerheid. Voor onze opdrachtgevers vervullen wij zowel de rol van ontwikkelen als van het realiseren. Maak kennis met onze expertisegebieden en u weet hoe wij denken en werken. En, wat we voor ú kunnen betekenen.

Wij werken voor

Expertise

Gemeentepolis

BS&F heeft een Gemeentepolis ontwikkeld die is afgestemd op mensen met een laag inkomen, maar ook op ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Bijna alle gemeenten in Nederland bieden deze verzekering aan. Met de Gemeentepolis biedt een gemeente minima een basis voor toegankelijke zorg, bijzondere bijstand en minder gezondheidsrisico’s, waardoor hun kans op participatie in de samenleving vergroot.

Lees meer.

Wanbetaling

De premies voor de zorgverzekering maken vaak deel uit van de betalingsachterstanden. Het gevolg daarvan is dat de verzekeraar de dekking van de aanvullende verzekering al bij een aantal maanden achterstand beëindigt. Dit leidt tot het verslechteren van de toegang tot belangrijke zorgvormen, zoals tandheelkunde en fysiotherapie en kan leiden tot een extra beroep op bijzondere bijstand. BS&F helpt wanbetaling te voorkomen.

Lees meer.

Hulpmiddelen

BS&F bemiddelt in de relatie tussen de gemeente en leveranciers om samen inwoners te voorzien van kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen en goede service. En dit tegen een redelijke prijs die ruimte geeft aan noodzakelijke innovatie en het realiseren van gezamenlijke doelstellingen met als belangrijkste het verhogen van mobiliteit voor hulpmiddelgebruikers.

Lees meer.

Zorgkosten

Zorgkosten.nl is een applicatie voor gemeenten, zorgaanbieders en zorgorganisaties, waar burgers eenvoudig en op maat gesneden kunnen zien hoe zij compensatie voor hun meerkosten kunnen realiseren. Vanuit de doelstelling toegang en ondersteuning voor zorg voor kwetsbare mensen levert BS&F maatwerkapplicaties om complexe compensatieregelingen toegankelijk te maken.

Lees meer.

Automatisering
BS&F realiseert oplossingen in automatisering. Bijvoorbeeld koppelingen tussen gemeenten en verzekeraars op het gebied van premiebetalingen. Maar ook het automatiseren van aanvragen voor de Gemeentepolis en het inrichten van backoffice systemen ten behoeve van een sluitende administratie van de Gemeentepolis.

Lees meer.

Advies & Onderzoek

Maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein op het snijvlak van zorg en sociale zekerheid. Voor gemeenten, Ministeries en koepelorganisatie doet BS&F onderzoek en adviesopdrachten. Bijvoorbeeld op een integrale blik op zorg en re-integratie.

Lees meer.

BS&F zorgt dat het gebeurt.

Laatste nieuws

Premiebijdrage Gemeentepolis blijft onbelast

Premiebijdrage Gemeentepolis blijft onbelast Enige tijd geleden is onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke belastbaarheid van de gemeentelijke premiebijdrage in de Gemeentepolis. Uit...

Gemeentelijk minimabeleid in relatie tot het Abonnementstarief Wmo

In 2019 is het Abonnementstarief Wmo geïntroduceerd. Een vast tarief voor iedereen die gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke...

Verbetering vergoeding van medische zorg aan onverzekerden

Wanneer onverzekerden zorg hebben gekregen die zij niet kunnen betalen kunnen zorgverleners nu vaker een beroep doen op een subsidie voor...