monitor Gemeentepagina Gezondverzekerd.nl Basis Extra Premium
GG1 Gemeentepolissen van zorgverzekeraars in gemeente
GG2 Detailinformatie vergoedingen
GG3 Inkomens- en/of vermogenstoetsing
GG4 Online aanvragen en wijzigen
GG5 Maatwerkconfiguratie (o.a. rekentool)
GG6 Vergelijkingsfunctionaliteit huidige zorgverzekering
GG7 Jaarlijkse update website
GG8 Technische ondersteuning
GG10 Controle contractering zorgverlener  
GG11 Rapportage tijdens overstapseizoen  
GG12 Aanvullende vragen aanvraagformulier  
GG13 Persoonlijke keuzehulp Gemeentepolis
GG14 Persoonlijke keuzehulp inclusief vergelijking reguliere zorgverzekeringen Meerprijs¹ Meerprijs¹ Meerprijs¹
  Op basis van persoonlijk zorgverbruik een advies over de best passende Gemeentepolis en
een vergelijking met alle reguliere zorgverzekeringen in Nederland. Belangrijk bij het voorkomen
van oververzekerd zijn.
     
GG15 Rijksregelingen en inkomstenbelasting – Jouw tegemoetkomingen 
GG16 Inzicht in wel- en niet gecontracteerde zorgverleners Geestelijke Gezondheidszorg in regio – Nieuw
GG17 Inzicht in database van alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen – Nieuw

 

padlock Backoffice Applicatie Basis Extra Premium
BA1 Case overzicht aanvragen en wijzigingen
BA2 Zoeken + datumfilter
BA3 Gebruikersaccounts gelimiteerd    
BA4 Gebruikersaccounts ongelimiteerd  
BA5 Inzicht kopie case (Pdf)
BA6 Casedetailpagina
BA7 Memofunctionaliteit + tijdlijn proces  
BA8 Exportfunctionaliteit totale bestand  
BA9 Export XML per aanvraag  
BA11 E-mailtemplates aanpasbaar per gemeente  
BA12 Dashboard aanvragen en mutaties
BA13 Koppelen Backoffice Applicatie Gezondverzekerd.nl met gemeente   Meerprijs¹² Meerprijs¹²
  Via een geautomatiseerde koppeling worden (beoordeelde) aanvragen en/of procesinformatie geïntegreerd in het backoffice- en/of zaaksysteem van de gemeente.      

 

folder Procesondersteuning inkomens- en/of vermogentoetsing Basis Extra Premium
IV1 Handmatige toetsing aanvragen en wijzigingen  
IV2 Versturen e-mail bij statuswijziging  
IV3 Realtime bestandscheck (bijv. uniek servicenummer)  
IV4 Geautomatiseerd doorsturen + statuswijziging  
IV5 Wijzigen contractnummer (betaalwijze)³  
IV6 Uploadmogelijkheid van bewijsstukken voor inwoner  
IV7 Beschikking in gemeentelijke template per e-mail/brief    
IV8 DigiD verificatie d.m.v. Ockto app    
IV9 Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens aanvragen    
IV10 Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens t.b.v. heronderzoeken    
IV11 Koppeling RDW + vertaling dagwaarde    
IV15 Bulkafhandeling cases  

 

¹= Zie gemeente specifieke bestelformulier of verlengingsvoorstel

²= Eenmalige implementatie van €3.900,- (bij standaard traject)

³= Nog niet beschikbaar bij alle zorgverzekeraars