Waarom de Gemeentepolis helpt

Gemeentepolis helpt bij gemeentelijke doelstellingen

Belangrijkste cijfers Gemeentepolis

Belangrijkste cijfers Gemeentepolis

Gemeenten met Gemeentepolis

294

Aantal Gemeentepolis houders

422.000

Maatschappelijke waarde per inwoner

€229,-

Kosten-baten analyse

Onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van Bureau BS&F een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de Gemeentepolis.

  • 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten

  • Minder zorggebruik en een betere gezondheid op lange termijn
  • 40% minder betalingsachterstanden

Bekijk alle resultaten uit het onderzoek

Meer oplossingen

Gemeentelijke Backoffice applicatie

SaaS- en cloud oplossing met generieke procesgang inclusief te combineren gemeentelijke parameters op bijvoorbeeld inkomens- en/of vermogensgrenzen.

Bureau Minimaregelingen

Bureau Minimaregelingen is onze helpdesk voor gemeenten die gebruikmaken van onze software en/of passen.

Meedoenplatform

Gemeentelijke regelingen ontsluiten via een webshop. Veel gemeenten maken gebruik van een webshop voor hun minimaregelingen. Hier kunnen inwoners eenvoudig en snel aanvragen waar zij recht op hebben.