Toegankelijke digitale oplossingen

Het basispakket

Helpdesk

Ondersteuning van alle gebruikers bij het aanmelden en bestellen.

Managementinformatie

Volledig inzicht in gebruikersgedrag en analysemogelijkheden.

Lokale betrokkenheid

Samenwerking met lokaal betrokken bedrijven, verenigingen en stichtingen.

Privacy

Strenge beveiliging en processen borgen privacy (conform AVG).

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor alle doelgroepen (conform WCAG AA).

Bereik

Een groter bereik onder moeilijk bereikbare doelgroepen.

 

Meer oplossingen

Bureau Minimaregelingen

Bureau Minimaregelingen is onze helpdesk voor gemeenten die gebruikmaken van onze software en/of passen.

Stadspas

Veel gemeenten maken gebruik van een stadspas voor inwoners met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen tegen gereduceerd tarief – of zelfs gratis – producten of diensten afnemen.

Gemeentelijke Backoffice applicatie

SaaS- en cloud oplossing met generieke procesgang inclusief te combineren gemeentelijke parameters op bijvoorbeeld inkomens- en/of vermogensgrenzen.