Onze oplossingen

Adviseur en kennispartner sociaal domein

BS&F adviseert landelijke en lokale overheid over beleid en uitvoering.

Bekijk oplossing

Gemeentepolis

In 300+ gemeenten helpt de Gemeentepolis inwoners in een kwetsbare positie toegang te bieden tot goede en betaalbare zorg.

Bekijk oplossing

Gezondverzekerd.nl

Via Gezondverzekerd.nl geven we kwetsbare inwoners eenvoudig toegang tot Passende zorg, Goedkope energie en Jouw tegemoetkomingen.

Bekijk oplossing

Gemeentelijke Backoffice applicatie

SaaS- en cloud oplossing met generieke procesgang inclusief te combineren gemeentelijke parameters op bijvoorbeeld inkomens- en/of vermogensgrenzen.

Bekijk oplossing

Stadspas

Veel gemeenten maken gebruik van een stadspas voor minima. Inwoners kunnen tegen gereduceerd tarief – of zelfs gratis – producten of diensten afnemen.

Bekijk oplossing

Meedoenplatform

Gemeentelijke regelingen ontsluiten via een webshop. Veel gemeenten maken gebruik van een webshop voor hun minimaregelingen. Hier kunnen inwoners eenvoudig en snel aanvragen waar zij recht op hebben.

Bekijk oplossing

Bureau Minimaregelingen

Bureau Minimaregelingen is onze helpdesk voor gemeenten die gebruikmaken van onze software en/of passen.

Bekijk oplossing