Onze oplossingen

Adviseur en kennispartner sociaal domein

 

BS&F adviseert landelijke en lokale overheid over beleid en uitvoering.

Gemeentepolis

In 300+ gemeenten helpt de Gemeentepolis inwoners in een kwetsbare positie toegang te bieden tot goede en betaalbare zorg.

Gezondverzekerd.nl

 

Via Gezondverzekerd.nl geven we kwetsbare inwoners eenvoudig toegang tot Zorgverzekeringen, Energie, Tegemoetkomingen en Geldzaken.

Gemeentelijke Backoffice applicatie

SaaS- en cloud oplossing met generieke procesgang inclusief te combineren gemeentelijke parameters op bijvoorbeeld inkomens- en/of vermogensgrenzen.

Stadspas

Veel gemeenten maken gebruik van een stadspas voor inwoners met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen tegen gereduceerd tarief – of zelfs gratis – producten of diensten afnemen.

Meedoenplatform

Gemeentelijke regelingen ontsluiten via een webshop. Veel gemeenten maken gebruik van een webshop voor hun minimaregelingen. Hier kunnen inwoners eenvoudig en snel aanvragen waar zij recht op hebben.

Bureau Minimaregelingen

Bureau Minimaregelingen is onze helpdesk voor gemeenten die gebruikmaken van onze software en/of passen.

Aanbodmanagement

Wij bieden ondersteuning aan gemeenten met een stadspas met het voorzien van aanbieders. Lokale partijen en landelijke ketens worden aangesloten bij de stadspas, zodat pashouders kunnen genieten van aantrekkelijke kortingen en acties.