Laden Evenementen

Bij gemeenten zien wij veel wisselingen van beleidsmedewerkers en portefeuillehouders. Ook wordt er door gemeenten in tijden van (mogelijke) bezuinigingen regelmatig aan ons gevraagd om de optimale inzet van de Gemeentepolis in relatie tot de gemeentelijke doelstellingen nog eens te bespreken. Daarom organiseren wij een online kennissessie over het nut en de noodzaak van de Gemeentepolis.

Tijdens deze kennissessie willen we jullie antwoord geven op de volgende vraagstukken:

– Wat is de Gemeentepolis?
– Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van de Gemeentepolis?
– Wat is de maatschappelijke waarde van de Gemeentepolis?
– Hoe gebruik je dit instrument ter ondersteuning van je gemeentelijk armoede/minimabeleid?
– Hoe zetten gemeenten de Gemeentepolis in?

Wil je deelnemen aan deze sessie, meld je dan hieronder aan en wij zorgen ervoor dat je de Teams link krijgt toegestuurd. Mocht je voorafgaand al vragen hebben die je graag beantwoord wil hebben in de kennissessie, stuur deze dan ook mee bij je aanmelding.


Aanmelden voor deze kennissessie