Laden Evenementen

Naar aanleiding van signalen over toenemende mijding van de mondzorg om financiële redenen heeft BS&F namens het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van gemeentelijke regelingen gericht op het verminderen van de mijding van mondzorg door minima en kwetsbare groepen. Op basis van dit onderzoek heeft BS&F een handreiking voor gemeenten geschreven over ongewenste mijding van mondzorg om financiële redenen. Het doel van deze handreiking is het bevorderen van mondgezondheid, met als beoogd resultaat een positieve impact op het welzijn van mensen in een (financieel) kwetsbare positie.

Tijdens deze kennissessie wordt de handreiking gepresenteerd, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
– Doelgroep zorgmijders;
– Minimaal noodzakelijke mondzorg binnen de Gemeentepolis;
– Lokale initiatieven, zoals de sociale tandarts;
– Vangnet voor inwoners in een (financieel) kwetsbare positie;
– Gemeentelijke pilots 2024.

 

 

Aanmelden voor de kennissessie