Laden Evenementen

Naar aanleiding van signalen over toenemende mijding van de mondzorg om financiële redenen hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Patiëntenfederatie Nederland en de Mondzorgalliantie (KNMT, NVM en ONT) aangegeven dat zij dit vraagstuk gezamenlijk willen aanpakken. De projectgroep werkt momenteel de oplossingsrichtingen uit die in het voorjaar van 2023 zijn geïnventariseerd. Eind 2023 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De projectgroep kijkt grofweg naar landelijke opties (vergoedingen via aanspraak en publieke gezondheid, en verbeteren voorlichting) en lokale opties (verbeteren inzet gemeentelijke regelingen en versterking informele mondzorgnetwerken), omdat er naast landelijke hoofdlijnen ook altijd behoefte blijft aan (lokaal) maatwerk.

Tijdens deze kennissessie word je door verschillende experts meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van het verminderen van mondzorgmijding om financiële redenen, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
– De aanleiding van de bredere aanpak op het verminderen van mondzorgmijding om financiële redenen;
– De stappen die zijn gezet door de projectgroep;
– Het onderzoeksrapport van ACTA en de handreiking van BS&F;
– Landelijke en lokale oplossingsrichtingen;
– Mogelijkheden gemeentelijke pilots.

Deze kennissessie is in samenwerking met VWS.

Aanmelden voor de kennissessie