Laden Evenementen

Tijdens de kennissessie zullen Sharda Sharbaai van de gemeente Nissewaard, Roos Meertens van de Zorgverzekeringslijn en Lian Raams van BS&F je meenemen in het onderwerp Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid.

Voor minima is de zorgverzekering vaak schuldenpost nummer één. Daardoor zijn zij vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze kwetsbare inwoners te verbeteren. In samenwerking met de zorgverzekeraars ondersteunt BS&F gemeenten hierbij vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Hiervoor is een subsidie voor drie jaar toegekend door het ministerie van VWS. Het doel is om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onder andere de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Daarnaast wordt hulp geboden bij bestaande trajecten en worden lokale initiatieven, gericht op gezondheidsbevordering, gedeeld en breder uitgerold. Centraal daarbij staat de koppeling tussen de preventie van schulden en gezondheidsbevordering.

Na de sessie heb je kennis van:

  • wat de preventiecoalitie is en hoe de RUB eruitziet;
  • hoe de preventiecoalitie helpt bij doelstellingen van het gemeentelijk beleid;
  • hoe de gemeente Nissewaard dit in de praktijk heeft toegepast;
  • praktische tips vanuit de Zorgverzekeringslijn met betrekking tot het gebruik van de CAK wanbetalerslijst.

Aanmelden voor deze kennissessie