Het goed beveiligen van informatie is een must. BS&F heeft daarom een ISO27001-certificering behaald.

1. Informatiebeveiliging steeds belangrijker

Volgens manager IT Peter Nijman is het tegenwoordig essentieel om de beveiliging van de in de organisatie aanwezige informatie goed te borgen. “We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die steeds meer gevoelige gegevens beheert. Dat deden we natuurlijk al op een zorgvuldige manier. Met deze certificering kunnen we dit ook aan onze samenwerkingspartners laten zien.

2. ISO27001

Bedrijfsjurist en compliance officer Gerhard Stegehuis geeft aan dat de ISO27001-norm een internationale standaard is voor organisaties om de beveiliging van informatie te borgen. “De implementatie van ruim honderd maatregelen zorgt ervoor dat informatiebeveiligingsrisico’s op verschillende vlakken aangepakt worden. Het gaat dan niet alleen om technische risico’s zoals hacking en phishing. Het op peil houden van het informatiebeveiligingsbewustzijn van onze medewerkers is daarbij ook erg belangrijk.”

3. Het traject

De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met de kundige adviseurs van QVOX. Het systeem is vervolgens door certificerende instelling TÜV beoordeeld en goedgekeurd. We zijn dus gecertificeerd! Manager Sales en Marketing Niek Wezenberg is blij met deze mijlpaal: “We krijgen steeds vaker vragen van samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorgverzekeraars over de wijze waarop wij zorgvuldig omgaan met informatie. Het ISO27001-certificaat biedt ons een internationaal erkende standaard voor de inrichting van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Hierdoor kunnen zij erop vertrouwen dat BS&F, en daarmee Gezondverzekerd.nl, aantoonbaar werkt volgens deze wereldwijde standaard op het gebied van informatiebeveiliging.”

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Meer nieuws

Vragen over een nieuwsitem?