Hulpmiddelen

Voor mensen met een fysieke beperking is een goed hulpmiddel, zoals een rolstoel of een scootmobiel, een voorwaarde om zelfredzaam te zijn. De gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van mobiliteitshulpmiddelen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van leveranciers, ook als het gaat om advies, service, onderhoud en hergebruik. De leveranciers op hun beurt zijn afhankelijk van de gemeenten als het gaat om de voorwaarden waaronder zijn hun dienstverlening kunnen aanbieden.

In de wereld van de Wmo hulpmiddelen is de opdracht helder: duurzame beschikbaarheid van hoogwaardige hulpmiddelen waarmee inwoners worden ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden. Om dat te realiseren zijn de juist randvoorwaarden nodig. De gebruiker is gebaat bij hoogwaardige kwaliteit, betrouwbare service en keuzemogelijkheden. Gemeenten zoeken naar betrouwbare partners en beschikbaarheid tegen een redelijke prijs. Leveranciers hebben behoefte aan continuïteit en voldoende afzetmogelijkheden tegen een prijs die ruimte geeft aan groei en innovatie.

In de contractrelatie tussen gemeenten en leveranciers bestaat echter het gevaar van opportunisme. Daarom kiezen wij voor aanpak waarbij aandacht is voor de belangen van alle betrokken partijen in de keten: gemeenten, leveranciers én gebruikers. Vanuit die gedachte begeleiden wij het inkoopproces en blijven gedurende de gehele contractperiode betrokken als onafhankelijk intermediair en adviseur voor alle partijen.

Daarom kiezen we bewust voor een inkoopproces dat uitgaat van ruimte voor dialoog. Een aanpak die steeds meer ingang vindt bij gemeenten, maar in de wereld van Wmo hulpmiddelen nog relatief nieuw is. Het inkoopproces voldoet aan de eisen van een openbare Europese aanbesteding. Een transparant proces waarbij, binnen de kaders van het gemeentelijk budget en beleid, alles bespreekbaar wordt gemaakt. Er wordt uitgegaan van ieders unieke expertise. Dit geeft leveranciers de ruimte om te ondernemen en waarde toe te voegen. Gebruikers van hulpmiddelen zijn, wat ons betreft, in het gehele proces als volwaardig partner betrokken vanuit hun ervaringsexpertise. Desgewenst kan worden gekozen voor regionale samenwerking waarmee gemeenten inkoopvoordeel kunnen behalen omdat leveranciers hun afzetvolume kunnen vergroten. Door onze betrokkenheid blijft ook bij regionale samenwerking lokaal maatwerk mogelijk.

Ook na de gunning van het contract blijven wij betrokken als intermediair in de dagelijkse praktijk. We voegen kennis toe door middel van een jaarlijkse marktanalyse en volgen de ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving en beleid. We onderzoeken jaarlijks de ervaringen van cliënten. We ondersteunen u dus het hele jaar rond om doelstellingen te realiseren.

BS&F deed onderzoek naar de ervaring van gemeenten met Wmo hulpmiddelenleveranciers. De resultaten van het onderzoek vindt u hier

Meer weten: Arjan Koerts