De Gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die zich richt op inwoners van de gemeente met een laag inkomen en/of met hoge zorgkosten door bijvoorbeeld een chronische ziekte.

Doel van het instrument is garanderen dat deze inwoners toegang hebben tot goede zorg en ze (financieel) te ondersteunen. De gemeenten doen een bijdrage in de premie van de Gemeentepolis en zorgverzekeraars bieden zowel dienstverlening als aanvullende verzekeringen die specifiek afgestemd zijn op de doelgroep. Ook geven verzekeraars een collectiviteitskorting op de basis- en de aanvullende verzekering, waardoor deelnemers een relatief uitgebreide verzekering kunnen afnemen tegen lagere kosten. Dit dient ook het doel om problematische schulden bij deze doelgroep te voorkomen.

Daarnaast biedt de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gemeente en zorgverzekeraar de mogelijkheid om gezamenlijk preventieve interventies op te zetten die gericht zijn op deze doelgroep (denk daarbij bijvoorbeeld aan leefstijlinterventies). Ten slotte kan de systematiek achter de Gemeentepolis mogelijk de efficiëntie van het uitvoeringsproces van zorgverzekeraars en gemeenten voor deze doelgroep versterken.

Rebel is door BS&F gevraagd deze beoogde effecten te onderzoeken, te kwantificeren en te waarderen, om ze vervolgens af te zetten tegen de kosten. Waar verschillende partijen de werking van de Gemeentepolis kwalitatief hebben onderzocht, worden nu voor het eerst de maatschappelijk kosten en baten van de Gemeentepolis integraal in beeld gebracht op basis van gebruikersdata in depraktijk. Uitgangspunt voor onze analyse is een vergelijking met een wereld waarin de Gemeentepolis niet zou bestaan en inwoners met een laag inkomen individueel en rechtstreeks bij zorgverzekeraars een zorgverzekering afsluiten. Voor het data-onderzoek is onder meer gebruikgemaakt van data van zorgverzekeraar Menzis bij verschillende gemeenten die recent zijn gestopt of gestart met de Gemeentepolis.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Meer nieuws

Vragen over een nieuwsitem?