Kennissessie “Ondersteuning uitvoeringsprocessen gemeenten”

Dinsdag 21 mei 2024 | 11.00 – 12.00 uur

In deze kennissessie geven wij uitleg over de functionaliteiten binnen de verschillende licenties van Gezondverzekerd.nl. Onze Customer Success Manager laat zien hoe de backofficeapplicatie optimaal ingezet kan worden binnen de processen van de gemeente.

Kennissessie “Toelichting handreiking ongewenste mijding van mondzorg om financiële redenen”

Dinsdag 19 december 2023 | 11.00 – 12.00 uur

BS&F heeft namens het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van gemeentelijke regelingen gericht op het verminderen van de mijding van mondzorg door minima en kwetsbare groepen. Op basis van dit onderzoek heeft BS&F een handreiking voor gemeenten geschreven over ongewenste mijding van mondzorg om financiële redenen. Het doel van deze handreiking is het bevorderen van mondgezondheid, met als beoogd resultaat een positieve impact op het welzijn van mensen in een (financieel) kwetsbare positie. In deze kennissessie wordt de handreiking toegelicht.

Kennissessie “Vermindering mondzorgmijding om financiële redenen”

Dinsdag 14 november 2023 | 12.30 – 13.00 uur

In deze kennissessie word je door verschillende experts meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van het verminderen van mondzorgmijding om financiële redenen.

Kennissessie “Energiearmoede”

Dinsdag 6 juni 2023 | 11.00 – 12.00 uur

In deze kennissessie word je geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op de energiemarkt. TNO bespreekt tijdens de kennissessie een aantal recente onderzoeken naar energiearmoede. Daarnaast neemt Saemen ons mee in de huidige energiemarkt en de meest recente ontwikkelingen hierin. Tot slot licht Denise Lijzenga van BS&F het aanbod van Goedkope Energie binnen Gezondverzekerd.nl toe.

Kennissessie “Licentie Premium en module Rechtmatigheid”

Dinsdag 9 mei 2023 | 11.00 – 12.00 uur

Met de Premium Licentie van de Backoffice Applicatie van Gezondverzekerd.nl vereenvoudigen wij het toetsingsproces van aanvragen voor een Gemeentepolis. Tijdens deze kennissessie geven we uitleg over alle functionaliteiten binnen de Licentie Premium en laten we zien hoe het proces eruitziet. De sessie wordt verzorgd door Bart Pleijsier (Customer Success Manager) en Lian Raams (regiomanager).

Kennissessie “Preventiecoalitie, Schuldenaanpak en Gezondheid”

Donderdag 20 april 2023 | 10.00 – 11.00 uur

In deze kennissessie nemen Kim Sannes van de gemeente Almere, Peter Kakebeeke van zorgverzekeraar CZ en Lian Raams van BS&F je mee in het onderwerp Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Zij geven uitleg over: wat de preventiecoalitie is en hoe de RUB eruitziet en hoe de preventiecoalitie helpt bij doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Daarnaast laat de gemeente Almere zien hoe zij dit in de praktijk heeft toegepast. Tot slot vertelt CZ hoe zij met haar programma Samenwerking over Stelsels (SOS) een bijdrage levert.

Kennissessie “Miljoenennota 2023”

Donderdag 29 september 2022  | 11.00 -12.00 uur

Op 20 september jl. is de Rijksbegroting voor het jaar 2023 gepresenteerd. Net als de afgelopen jaren vormen de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid ruim de helft van de Rijksbegroting. In deze kennissessie gaven Gerhard Stegehuis (bedrijfsjurist bij BS&F) en Arjen Wilting (regiomanager bij BS&F) toelichting op de belangrijkste wijzigingen en plannen op dit gebied gegroepeerd op basis van onze vier thema’s op Gezondverzekerd.nl: Zorg, Energie, Tegemoetkomingen en Geldzaken.

Kennissessie – “Jouw geldzaken-Buddy app”

Donderdag 1 september 2022 | 11:00-12:00 uur

Nederlanders zien stroom, gas en voedsel flink duurder worden waardoor meer mensen die vaste lasten niet meer kunnen betalen. Gemeenten zetten vol in op ondersteuning en tegemoetkoming maar het bereiken van deze inwonersgroep blijft een grote uitdaging. BS&F is daarom een samenwerking aangegaan met Buddy Payment en heeft daarmee de Buddy app als vierde thema “Jouw geldzaken” geïntroduceerd binnen de bestaande dienstverlening van Gezondverzekerd.nl. Hiermee kunnen kwetsbare inwoners nu ook kiezen voor ondersteuning bij hun geldzaken. Daarnaast kunnen gemeenten er ook voor kiezen om deze app in te zetten binnen schuldhulpverlening en/of budgetcoaching.

Irene Weertman (regiomanager BS&F), Ralph Oudshoorn en Camiel Kuiper van Buddy Payment hebben tijdens deze kennissessie toegelicht wat de Buddy App voor kwetsbare inwoners en gemeenten kan betekenen, hoe de Buddy App werkt en hoe je de app kunt inzetten binnen schuldhulpverlening of budgetcoaching.

Kennissessie – Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Donderdag 14 juli 2022 | 11:00 – 12:00

Veel gemeenten in Nederland organiseren op dit moment opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee, onder andere voor de gezondheidszorg. Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking gegaan. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. De nieuwe regeling gaf BS&F en Zorgverzekeringslijn voldoende aanleiding om de handen ineen te slaan en hier een kennissessie over te organiseren.

Roos Meertens en Gert-Jan Heinsman van Zorgverzekeringslijn gaven toelichting over wat er op dit moment voor de groep Oekraïense vluchtelingen is geregeld als het gaat over de vergoeding van medische zorg.

Kennissessie “Preventiecoalitie, schuldenaanpak en gezondheid”

Donderdag 30 juni 2022 | 11:00-12:00 uur

Minima zijn vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg schulden en zorg mijdend gedrag. Dit heeft een negatieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze kwetsbare inwoners te verbeteren. BS&F werkt samen met de zorgverzekeraars en ondersteunt gemeenten vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Hiervoor is een subsidie voor drie jaar toegekend door het ministerie van VWS.

De kennissessie is verzorgd door Sharda Sharbaai van de gemeente Nissewaard, Roos Meertens van de Zorgverzekeringslijn en Lian Raams van BS&F. Zij hebben onder meer uitleg gegeven over:

  • wat de preventiecoalitie is en hoe de RUB eruitziet;
  • hoe de preventiecoalitie helpt bij doelstellingen van het gemeentelijk beleid;
  • hoe de gemeente Nissewaard dit in de praktijk heeft toegepast;
  • praktische tips vanuit de Zorgverzekeringslijn met betrekking tot het gebruik van de CAK wanbetalerslijst.

Kennissessie “Ontsluiten gemeentelijke regelingen”

Donderdag 16 juni 2022 | 11:00-12:00 uur

Gemeenten vragen onze hulp bij het nadenken over de mogelijkheden voor het ontsluiten van de gemeentelijke regelingen. Wij hebben hier een aantal oplossingen voor, te weten: een stadspas, een meedoenplatform en Jouw tegemoetkomingen. Tijdens deze kennissessie hebben Arjen Wilting (regiomanager van BS&F), André Moen (directeur Intersolve) en Mary-anne Huberts (beleidsmedewerker Team Sociaal Beleid van de gemeente Lingewaard) uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden voor het eenvoudig en zorgvuldig ontsluiten van geoormerkte budgetten.

Kennissessie Backoffice applicatie Gezondverzekerd.nl

Donderdag 21 april 2022 | 11:00-12:00 uur

Tijdens deze kennissessie heeft Bart Pleijsier, Customer Success Manager van BS&F, uitleg gegeven over het gebruik van de Backoffice applicatie van Gezondverzekerd.nl.

Deze kennissessie was vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten met een Extra licentie die de aanvragen in de backoffice-applicatie toetsen en verwerken. Daarnaast werd antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Hoe werk ik zo efficiënt mogelijk met de Backoffice applicatie en welke nieuwe functionaliteiten zijn er?

Kennissessie vergoeding zorgkosten Oekraïense vluchtelingen

Donderdag 21 april 2022 | 9.30 tot 10.30 uur

Roos Meertens en Gert-Jan Heinsman van Zorgverzekeringslijn hebben uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de vergoeding van de zorgkosten voor Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast hebben ze aangegeven welke wijzigingen in de huidige regeling worden verwacht.

Kennissessie aanbesteden Gemeentepolis

Dinsdag 15 maart 2022 | 11:00-12:00 uur

Tijdens deze kennissessie heeft onze bedrijfsjurist van BS&F, Gerhard Stegehuis, een toelichting gegeven op de juridische context bij het aanbestedingsvraagstuk van de Gemeentepolis. Deze hoeft niet in alle gevallen aanbesteed te worden. Aan de hand van een stroomschema (beslisboom) werd helder wat geldt in welke situatie.

Daarnaast werd antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Hoe wordt de opdrachtwaarde bepaald’ en ‘Wat is een dienstenconcessie?’