Kennissessie Backoffice applicatie Gezondverzekerd.nl

Donderdag 21 april 2022 | 11:00-12:00 uur

Tijdens deze kennissessie heeft Bart Pleijsier, Customer Success Manager van BS&F, uitleg gegeven over het gebruik van de Backoffice applicatie van Gezondverzekerd.nl.

Deze kennissessie was vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten met een Extra licentie die de aanvragen in de backoffice-applicatie toetsen en verwerken. Daarnaast werd antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Hoe werk ik zo efficiënt mogelijk met de Backoffice applicatie en welke nieuwe functionaliteiten zijn er?

Kennissessie vergoeding zorgkosten Oekraïense vluchtelingen

Donderdag 21 april | 9.30 tot 10.30 uur

Roos Meertens en Gert-Jan Heinsman van Zorgverzekeringslijn hebben uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de vergoeding van de zorgkosten voor Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast hebben ze aangegeven welke wijzigingen in de huidige regeling worden verwacht.

Kennissessie aanbesteden Gemeentepolis

Dinsdag 15 maart 2022 | 11:00-12:00 uur

Tijdens deze kennissessie heeft onze bedrijfsjurist van BS&F, Gerhard Stegehuis, een toelichting gegeven op de juridische context bij het aanbestedingsvraagstuk van de Gemeentepolis. Deze hoeft niet in alle gevallen aanbesteed te worden. Aan de hand van een stroomschema (beslisboom) werd helder wat geldt in welke situatie.

Daarnaast werd antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Hoe wordt de opdrachtwaarde bepaald’ en ‘Wat is een dienstenconcessie?’