BS&F helpt gemeenten om kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezonder te maken. Dat doen we al door middel van de Gemeentepolis: een collectieve zorgverzekering voor minima. Maar we zetten ons ook in voor schuldenaanpak en gezondheidsbevordering voor deze doelgroep. Samen met gemeenten en zorgverzekeraars maken we met dit initiatief inwoners financieel gezonder.

De zorgverzekering is bij hen namelijk schuldenpost nummer één. Daardoor zijn zij vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze kwetsbare inwoners te verbeteren. BS&F ondersteunt gemeenten hierbij vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Hiervoor is een subsidie voor drie jaar toegekend door het ministerie van VWS.

Doelen
Het doel is om dit jaar twintig gemeenten te gaan ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onder andere de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Daarnaast wordt hulp geboden bij bestaande trajecten en worden lokale initiatieven, gericht op gezondheidsbevordering, gedeeld en breder uitgerold. Ook het bevorderen van de uitstroom van overige doelgroepen is een belangrijk onderdeel van deze coalitie. Centraal daarbij staat de koppeling tussen de preventie van schulden en gezondheidsbevordering.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid? Neem dan contact op met Marije Gravemaker van BS&F, via marije.gravemaker@bsenf.nl.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Meer nieuws

Vragen over een nieuwsitem?