Gemeenten ontvangen in 2022 budget om minima te compenseren voor de gestegen energierekening. In dit nieuwsitem delen wij de laatste stand van zaken rondom deze energietoeslag.

1. Aanleiding

De stijgende energieprijzen leiden vooral bij lagere inkomens tot financiële problemen. Naar aanleiding van moties is in een Kamerbrief (link) aangegeven dat gemeenten budget krijgen om lage inkomens te compenseren via de categoriale bijzondere bijstand.

In eerste instantie ging het om € 200 miljoen, maar naar aanleiding van de economische consequenties van de situatie in Oekraïne is afgelopen vrijdag besloten om het beschikbare budget te verhogen met € 480 miljoen extra (totaal € 680 miljoen). De energietoeslag voor lage inkomens wordt hierdoor verhoogd van € 200 naar € 800 per huishouden (link).

2. Stand van zaken

In SZW Gemeentenieuws 2022-1 (link) is meer informatie opgenomen over de energietoeslag. Hier noemen wij de hoofdpunten:

  • Gemeenten bepalen de inkomensgrens (bijv. doelgroep minimabeleid), hoeven geen vermogensgrens te hanteren en mogen ambtshalve verstrekken (zonder schriftelijke aanvraag) aan de groep met algemene bijstand en de bekende overige minima.
  • Om een uniforme uitvoering te bevorderen volgen in samenwerking met VNG en Divosa (niet-bindende) richtlijnen (over onder andere doelgroep en richtbedrag).
  • Mogelijk volgen voorbeeld beleidsregels en beschikkingen.
  • ‘Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven’ kunnen SZW en VWS opnieuw met elkaar in gesprek gaan over het budget. Zoals al in de aanleiding benoemd is dit inmiddels ook gebeurd: de energietoeslag is verhoogd van € 200 naar € 800 per huishouden.
  • Het budget wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Hierdoor hoeven gemeenten geen aparte financiële verantwoording aan het Rijk af te leggen.
  • Toekennen van de energietoeslag is geen plicht, maar een recht van gemeenten. Wel roept het Rijk nadrukkelijk op om hier gebruik van te maken.

Ter ondersteuning wordt door Stimulansz een handreiking geschreven. Deze zal in het SZW-webinar over de energietoeslag worden besproken, dat in samenwerking met Divosa wordt georganiseerd.

3. Tooling BS&F

Via Gezondverzekerd.nl bieden wij gemeenten de mogelijkheid om de eenmalige energietoeslag te ontsluiten. Het doel van dit aanvraagproces is het voor gemeenten eenvoudig, laagdrempelig en veilig ontsluiten van de eenmalige energietoeslag via Gezondverzekerd.nl. Deze oplossing zal voornamelijk ingezet worden voor inwoners die de toeslag niet ambtshalve toegekend hebben gekregen (overige minima).

Wij hebben bij gemeenten de interesse hiervoor gepeild en zijn op basis van de positieve reacties inmiddels gestart met het bouwen van deze oplossing. Wij verwachten deze begin mei 2022 beschikbaar te hebben. Neem contact op met je regiomanager als je hier meer over wilt weten.

PS Volg je ons al op LinkedIn? Ook daar posten we regelmatig relevante informatie.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Meer nieuws

Vragen over een nieuwsitem?