Laden Evenementen

Om voor de inwoner te bepalen of de inwoner recht heeft op deelname aan gemeentelijke regelingen (waaronder de collectieve zorgverzekering) moet het inkomen (en vermogen) van de inwoner getoetst/hertoetst worden. De inwoner moet hiervoor veel informatie invoeren en opvragen bij overheidsinstanties, banken, werkgevers en pensioenfondsen. Dit wordt vaak als lastig en stressvol ervaren door een inwoner die al in een kwetsbare financiële situatie zit.

Op dit moment wordt de inwoner ondersteund in dit proces door middel van de Ockto app. De koppeling tussen Gezondverzekerd.nl en Ockto zorgt ervoor dat de inwoner op een geautomatiseerde manier informatie bij overheidsinstanties en bronnen ophaalt die van belang zijn voor het aanvraag- en hertoetsingsproces. Om inwoners nog beter te kunnen helpen, is het gewenst om ook informatie uit de SUWI keten via ‘DKD Inlezen’ in te zetten bij het aanvraagproces én het herbeoordelingsproces van de Gemeentepolis. Het is de verwachting dat inwoners via de inzet van deze nieuwe broninformatie nog sneller, beter en gemakkelijker geïnformeerd en geholpen kunnen worden met betrekking tot hetgeen waar zij recht op hebben.

De kennissessie wordt verzorgd door Paul de Koning. Paul heeft de afgelopen 7 jaar als productmanager bij het Inlichtingenbureau veel kennis en ervaring opgedaan over het aanvragen en hertoetsen van participatiewetregelingen met informatie uit de SUWI keten.

Programma

– Aanleiding ontwikkeling (her)toetsen Gezondverzekerd.nl via DKD;

– Toelichting gebruik DKD en voordelen hertoetsen;

– Beoogde werking hertoetsen via Gezondverzekerd.nl;

– Van gedachten wisselen over deze ontwikkeling.

 

Aanmelden voor deze kennissessie