Aanbesteden Gemeentepolis

Het memorandum van Loyens en Loeff met daarin de juridische context rondom het aanbestedingsvraagstuk Gemeentepolis.

Handreiking aanbesteden Gemeentepolis

  • Een ‘blanco’ versie handreiking aanbesteden Gemeentepolis.
  • Schema bijlage handreiking.

Afwegingskader aanbesteden Gemeentepolis

Afwegingskader om te kiezen voor uitsluitend recht, aanbesteden (via verlicht regime) of voor het accepteren van de risico’s van niet-aanbesteden.

Uitsluitend recht verlenen voor de Gemeentepolis

In dit document vindt u meer achtergrond bij de situatie waarin besloten wordt om een uitsluitend recht te verlenen. Denk aan de verschillende mogelijkheden, voorbeeldteksten, etc..

Belangrijkste risico’s van ten onrechte niet aanbesteden

In dit document zijn de verschillende risico’s uitgeschreven voor de situatie waarin een gemeente de Gemeentepolis onterecht niet heeft aanbesteed.

Aanbesteden volgens verlicht regime

In dit document vindt u meer achtergrond bij het zogenaamde ‘verlicht regime’, dat gehanteerd kan worden bij een aanbesteding voor de Gemeentepolis.

Stappenplan verlenen uitsluitend recht

Dit stappenplan kan dienen als leidraad voor de zorgvuldige verlening van een uitsluitend recht voor de Gemeentepolis aan een verzekeraar.

Kennissessie aanbesteden Gemeentepolis

Op deze kennisbank vindt u informatie omtrent het onderwerp aanbesteden van de Gemeentepolis. Gemeenten die wij adviseren kunnen toegang aanvragen.