Het Centraal Planbureau (CPB) constateert een sterke samenhang tussen problematische schulden en het gebruik van geestelijke gezondheidszorg.

1. Het onderzoek

Hoewel vaak wordt gesteld dat problematische schulden en (mentale) gezondheidsproblemen samenhangen is hier tot op heden weinig onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, life gets rough?’ van het CPB blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. Ook neemt de kans op gebruik van ggz en sociale en/of financiële hulpverlening toe. Van het onderzoek is een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar.

2. Regeling wanbetalers zorgverzekering

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van Nederlanders in de Regeling wanbetalers zorgverzekering. Oftewel personen die meer dan 6 maandpremies betalingsachterstand hebben op de basisverzekering. Reden hiervoor is dat het één van de meest voorkomende schulden is in Nederland, waarvan bekend is dat deze groep ook vaak moeite heeft om aan andere financiële verplichtingen te voldoen.

Uit het onderzoek blijkt dat ggz-kosten met ongeveer €200 (30%) stijgen nadat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen. Verder neemt de kans op ggz-gebruik toe met 7% en de kans op gebruik van sociale en/of financiële hulpverlening met 40%.

Preventie van problematische schulden is daarom volgens het CPB een mes dat snijdt aan twee kanten: minder schuldenproblematiek én lagere zorguitgaven.

3. Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid

Om het aantal personen in de Regeling wanbetalers zorgverzekering te verkleinen is een subsidie beschikbaar vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Gemeenten kunnen hierdoor (met ondersteuning vanuit BS&F) de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) opstarten. Bijstandsgerechtigden met een zorgverzekeringsschuld en alleen een basisverzekering stromen hierdoor uit naar een Gemeentepolis (inclusief aanvullend pakket en oplossing voor het verplicht eigen risico) en op termijn naar een zorgverzekeringsschuldenvrije situatie.

Meer informatie over de preventiecoalitie vind je op onze kennisbank. Neem contact op met je regiomanager voor de mogelijkheden in jouw gemeente.

PS Volg je ons al op LinkedIn? Ook daar posten we regelmatig relevante informatie.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?