Een nieuwe wetgeving per 1 juni zorgt voor langer lopende vaste contracten, lagere tarieven en hoge overstapboetes.

Energieleveranciers bieden al geruime tijd weinig tot geen contracten met vaste tarieven meer aan. Een variabel contract met maandelijkse veranderende prijzen is nu veelal op de markt. Kun je nu wel een vast contract afnemen, dan is de looptijd van dit contract in ieder geval korter dan 1 jaar. Echter, de overheid wil dat de consumenten weer voor 3 of 5 jaar contracten kunnen afsluiten met vaste tarieven.

Om bovenstaande mogelijk te maken, moet de boete die consumenten betalen als zij hun contract voortijdig opzeggen worden aangepast. Dit heeft te maken met het margeverlies (verschil inkoop- en verkoopprijs) dat gecompenseerd moet worden bij de leveranciers. Het oude boetemodel staat bekend als ROVER: Redelijke Opzegvergoeding Vergunninghouders. Het wordt vervangen naar ROVER 2023 vanaf 1 juni 2023.

1. Vorig model ROVER

Op dit moment is het zo dat een consument een relatief kleine boete krijgt als hij zijn contract voortijdig opzegt. De boetebedragen lopen tot maximaal € 125 per product. Dus als je zowel gas en elektra hebt, is de maximale boete € 250. In het verleden was deze boete redelijk en dekte het een deel van het margeverlies dat een leverancier had. Met de huidige ontwikkelingen in de tarieven dekt deze boete het margeverlies bij lange na niet meer. Dus is er een nieuw boetemodel bedacht.

In de onderstaande tabel tonen wij de hoogte van de opzegboetes vóór 1 juni 2023. De hoogte van de opzegvergoeding is per product en afhankelijke van de resterende looptijd van de overeenkomst.

Resterende looptijd Opzegvergoeding per contract
< 1,5 jaar € 50
1 – 2 jaar € 75
2 – 2,5 jaar € 100
> 2,5 jaar € 125

2. ROVER 2023

2.1 Hoe werkt ROVER 2023?

Het boetemodel moet worden aangepast omdat het nodig is dat energieleveranciers gecompenseerd worden in het margeverlies (verschil inkoop- en verkoopprijs) dat ze lijden als consumenten vroegtijdig opzeggen. Het boetebedrag zal dus in lijn gebracht worden met het margeverlies van een energieleverancier.

Daarvoor gaat onderstaande formule gelden:

Opzegvergoeding = (de overeengekomen prijs – de prijs van het referentieproductaanbod) x de resterende hoeveelheid

Het referentieproduct is een actueel en zoveel als mogelijk gelijkend product als het product dat de consument nu heeft. Hierbij wordt er gekeken naar de looptijd en het soort energie (grijs/groen).

Mocht er geen referentieproduct bestaan, dan zal het product gebruikt worden dat een energieleverancier voert waarvan de tarieven het hoogst zijn. Indien de prijs van het referentieproductaanbod gelijk is aan of hoger is dan de overeengekomen prijs, dan mag er geen opzegvergoeding in rekening gebracht worden.

Het bedrag van de overstapboete zal vanaf nu velen malen hoger uitvallen dan wij gewend waren in de oude situatie.

2.3 Aanmeldproces

De nieuwe energieleverancier moet direct na het afsluiten van een contract met de consument (met 14 dagen bedenktijd) hiervan melding maken in het Contract Einde Register (CER). De oude energieleverancier moet de consument binnen deze 14 dagen informeren over een eventuele opzegvergoeding en de hoogte daarvan. Dit mag een indicatie van de prijs zijn, omdat de definitieve opzegvergoeding pas kan worden vastgesteld als de consument door de nieuwe leverancier is beleverd.

Tot slot moeten energieleveranciers hun klanten te allen tijde de mogelijkheid bieden om een indicatie van de opzegvergoeding op te vragen. Dit zal in de praktijk beschikbaar worden gesteld via de Mijn-omgeving van een energieleverancier.

3 Positief effect ROVER 2023

Met een nieuwe wetgeving van kracht geeft het energieleveranciers de mogelijkheid om weer vaste contracten met een looptijd van meerdere jaren aan te bieden.

Omdat verreweg het grootste gedeelte van de huishoudens in Nederland momenteel een variabel contract heeft, is het vermoeden dat er veel activiteit zal ontstaan. Dit vanwege consumenten die een vast contract gaan bij hun huidige leverancier dan wel een nieuwe leverancier.

Naast het feit dat consumenten weer ruimte keuze zullen krijgen wat betreft vaste contracten, zal ROVER 2023 ook een positief effect hebben op de tarieven die een consument moet betalen. Door ROVER 2023 is de verwachting dat meer consumenten hun contract volledig uit zullen dienen. Dit geeft de energieleveranciers de mogelijkheid om een deel van de risicopremie uit de tarieven te halen omdat er meer zekerheid is dat ingekochte energie ook echt aan die consument geleverd kan worden.

Los van bovenstaande zullen geopolitieke ontwikkelingen altijd invloed houden op de tarieven. Zowel ten goede als ten kwade.

4 Samenvatting

  • Per 1 juni 2023 wordt ROVER 2023 van kracht
  • Opzegboetes zullen fors (kunnen) gaan afwijken van de huidige opzegboetes
  • Opzegboetes zullen alleen van toepassing zijn in een dalende markt.
  • De nieuwe energieleverancier doet direct na het sluiten van de overeenkomst een melding in het CER om zo de oude energieleverancier op de hoogte te stellen.
  • De oude energieleverancier informeert een consument ‘onmiddellijk’ over de vermoedelijke hoogte van de opzegvergoeding
  • Een consument moet de mogelijkheid hebben om op elk moment inzicht te krijgen in de hoogte van de opzegvergoeding bij een eventuele overstap.
  • Grotere beschikbaarheid van vaste energiecontracten met lagere tarieven na ROVER 2023.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?