Werkdocumenten

Modelovereenkomst RUB voorbeelddocument

Stappenplan RUB Algemeen concept

Voorbeeldmemo portefeuillehouders

Voorbeeld collegevoorstel RUB

Werklijst RUB

Voorbeeld voorstel RUB

Communicatie

Voorbeeld uitnodigingsbrief klanten

Voorbeeldbrief bewindvoerders

Voorbeeldbrief uitnodigen klanten

Voorbeeld overeenkomst deelname en machtiging RUB klant-gemeente

Voorbeeldbrief benaderen potentiële deelnemers RUB regeling

Voorbeeldbrief bevestiging deelname uitstroomregeling

Data

Aantal wanbetalers per gemeente

Schuldenproblematiek in beeld – dashboards CBS

Achtergrondinformatie

Schuldenproblematiek in beeld – rapport CBS

CPB rapport problematische schulden en zorggebruik Nederlandse Samenvatting

CPB rapport problematische schulden en zorggebruik – ENG

Presentaties

Presentatie plan van aanpak RUB