Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
17 december 2020
Vanaf 1 december 2020 geldt in Nederland een mondkapjesplicht. Waar sommigen er thuis al tientallen hebben liggen, is de aanschaf van mondkapjes niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom deelt Gezondverzekerd.nl 200.000 gratis mondkapjes uit aan kwetsbare burgers via gemeenten. De pakketjes met mondkapjes zijn daarnaast voorzien van informatie over de Gemeentepolis. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in deze tijd kan beschermen tegen Corona”, vertelt Niek Wezenberg, sales- en marketingmanager bij BS&F (Gezondverzekerd.nl). Voor elke gemeente zijn er ongeveer 5000 mondkapjes beschikbaar gesteld. Deze worden in de gemeente uitgedeeld bij bijvoorbeeld voedselbanken. Mondkapjes en informatie Het jaar 2020 is voor veel...
Lees verder
14 december 2020
BS&F Nieuwsbrief December 2020 - 18e jaargang   Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook aan het eind van een bijzonder jaar dat voor iedereen in het teken stond van de coronapandemie versturen wij onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2021 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Gemeentepolis in beeld Figuur 1. Gemeenten met een Gemeentepolis in 2021.       Figuur 2. De ontwikkeling in de...
Lees verder
10 december 2020
Gezondverzekerd.nl en Ockto slaan handen ineen voor snelle en veilige beoordeling Gemeentepolis    Om burgers met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperkingen te ondersteunen, bieden ruim 300 gemeenten in Nederland een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis.  Deze kan via Gezondverzekerd.nl worden aangevraagd. Dankzij de premium licentie van Gezondverzekerd.nl (BS&F) kan de benodigde informatie voor deze aanvragen vanaf nu makkelijk en veilig worden aangeleverd met behulp van de Ockto-app. Snelle en veilige beoordeling van aanvragen Aan het aanvragen van een Gemeentepolis zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo is deze collectieve zorgverzekering inkomensafhankelijk. Voorheen werden alle benodigde gegevens handmatig gecontroleerd in de...
Lees verder
6 november 2020
Onderzoeken “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” en “Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen” Recent heeft Minister van Ark de resultaten van twee eerder toegezegde onderzoeken verstuurd aan de Tweede Kamer. Het eerste onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” bevat veel statistieken en informatie over ontwikkelingen in en rondom de Gemeentepolis. In het tweede onderzoek is gekeken naar maatregelen die gemeenten en zorgverzekeraars nemen om ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen tegen te gaan. In deze nieuwsbrief de belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken. 1. Onderzoek “Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten” Uit dit door Zorgweb uitgevoerde onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlandse gemeenten (95%) momenteel een Gemeentepolis aanbieden en dat de deelname de...
Lees verder
24 september 2020
Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport heeft bekendgemaakt dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering op zijn vroegst per 2023 wordt afgeschaft. Zorgverzekeraars mogen wel korting blijven geven op aanvullende verzekeringen. 1. Eerlijker en overzichtelijker Als redenen voor het besluit geeft Van Ark aan dat de korting op de basisverzekering vaak een sigaar uit eigen doos is. In de praktijk ontstonden situaties waarbij zorgverzekeraars eerst de prijs voor alle verzekerden verhogen om vervolgens een korting te geven aan bepaalde groepen, de zogeheten kruissubsidiëring. Zo kunnen bijvoorbeeld gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen en mensen met een chronische aandoening niet. In 2016...
Lees verder
18 september 2020
BS&F Nieuwsbrief September 2020 - 18e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2021: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 15 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2021 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet investeert in crisistijd Dat in de laatste begroting van het kabinet Rutte III de ingezette koers van investeren en lastenverlichting zou worden voortgezet, lag tot begin dit jaar nog in de lijn der verwachting. Sinds maart is ons land geconfronteerd met de maatschappelijke en economische gevolgen van COVID-19. In het eerste en tweede kwartaal van dit...
Lees verder
17 december 2019
BS&F Nieuwsbrief December 2019 - 17e jaargang - nummer 2 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2020 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen Ook in 2019 is de Gemeentepolis regelmatig in het nieuws geweest. Zo heeft het CPB onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Gemeentepolis (zie ook ons nieuwsitem hierover) en heeft de...
Lees verder
20 september 2019
BS&F Nieuwsbrief September 2019 - 17e jaargang - nummer 1 Miljoenennota 2020: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 17 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein. Kabinet gaat door met de uitvoering van akkoorden en werkt aan investeringen Nadat het kabinet Rutte III vorig jaar constateerde dat verdere omvangrijke bezuinigingen niet nodig zijn, worden in 2020 - het laatste volledige regeringsjaar van dit kabinet - de contouren uitgewerkt van een investeringsfonds ten bate van ons verdienvermogen op de lange termijn. Er wordt doorgegaan met de...
Lees verder
26 augustus 2019
BS&F Nieuwsitem Centraal Planbureau doet aanbevelingen voor verbetering Gemeentepolis Vanuit het Centraal Planbureau (CPB) is onlangs het rapport “Verbeteropties Gemeentepolis” verschenen. Het CPB vindt de Gemeentepolis een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen en benoemt een drietal verbeteropties. 1. Schenk aandacht aan de risicoverevening Steeds meer zorgverzekeraars geven aan dat de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis niet goed werkt waardoor de Gemeentepolis voorspelbaar verliesgevend is. Dit kan volgens het CPB worden opgelost door de risicoverevening voor deelnemers aan de Gemeentepolis te verbeteren. Het CBP staat hierin niet alleen, zo is onlangs...
Lees verder
5 juli 2019
Premiebijdrage Gemeentepolis blijft onbelast Enige tijd geleden is onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke belastbaarheid van de gemeentelijke premiebijdrage in de Gemeentepolis. Uit recente antwoorden op Kamervragen blijkt dat de premiebijdrage onbelast blijft. 1. Inleiding Veel gemeenten verstrekken categoriale bijzondere bijstand aan deelnemers aan de Gemeentepolis in de vorm van een premiebijdrage in hun aanvullende zorgverzekering. De Belastingdienst heeft onderzocht in hoeverre mogelijk sprake is van belastbaarheid van deze premiebijdrage voor zover deze zou zien op het verplicht eigen risico. Wij hebben op dit punt namens een aantal gemeenten die wij adviseren onze zienswijze ingebracht. Hierin hebben wij onderbouwd dat ons inziens van belastbaarheid...
Lees verder
1 juli 2019
In 2019 is het Abonnementstarief Wmo geïntroduceerd. Een vast tarief voor iedereen die gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Het belangrijkste doel van het abonnementstarief is het terugdringen van stapeling van zorgkosten. 1. Stapsgewijs ingevoerd In 2017 werd in het regeerakkoord[1] het Abonnementstarief aangekondigd. Met ingang van 2019 zijn de parameters van de huidige eigen bijdrage systematiek zodanig aangepast dat het overeenkomt met het toekomstige Abonnementstarief. De te betalen bijdrage wordt niet langer bepaald door de hoogte van het inkomen. Middeninkomens profiteren daarvan relatief het meest. Voor minima is er geen effect omdat het Abonnementstarief gelijk...
Lees verder
14 maart 2019
Wanneer onverzekerden zorg hebben gekregen die zij niet kunnen betalen kunnen zorgverleners nu vaker een beroep doen op een subsidie voor deze zorgkosten. Ook gemeenten hebben een rol. 1. Inleiding Naar aanleiding van een oproep van Straatdokters Nederland heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS de bestaande Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast. Hierdoor komen deze onverzekerden vaker en sneller in aanmerking voor noodzakelijke zorgverlening. Vaak gaat het om personen met verward gedrag en dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren. Gemeenten hebben nog steeds een rol bij onder meer het sluiten van een zorgverzekering voor deze groep. 2. Aanpassing subsidieregeling Zorgverleners die zorg hebben verleend...
Lees verder
18 december 2018
Klik hier voor de printversie Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Zoals u gewend bent staat in onze eindejaarsnieuwsbrief informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2019 toe! 1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis 1.1 Algemeen De Gemeentepolis is in 2018 opnieuw een belangrijk instrument gebleken voor gemeenten. Met deze collectieve zorgverzekering worden ruim 740.000 minima bereikt, een stijging van ongeveer 30.000 ten opzichte van 2017. Nog altijd bieden vrijwel alle...
Lees verder
14 november 2018
Het in het Regeerakkoord aangekondigde abonnementstarief Wmo wordt in twee stappen ingevoerd. Met ingang van 2019 worden binnen de huidige regels de parameters voor de eigen bijdrage Wmo zodanig aangepast dat de bijdrage gelijk is aan het toekomstige abonnementstarief. Pas na een wetswijziging kan het abonnementstarief werkelijk worden ingevoerd. De verwachting is dat dit met ingang van 2020 een feit is. Gering effect voor minima Het belangrijkste doel van het abonnementstarief is het terugdringen van stapeling van zorgkosten. Door een vast laag tarief te hanteren, dat vrijwel gelijk is aan de huidige laagste eigen bijdrage, wordt de groep middeninkomens in het bijzonder...
Lees verder
24 september 2018
BS&F Nieuwsbrief September 2018 - 16e jaargang - nummer 1 Klik hier voor de printversie Miljoenennota 2019: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 18 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2019 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein.   Kabinet zet in op meer gezondheid en minder schulden Het kabinet Rutte III constateert in zijn eerste begroting dat verdere omvangrijke bezuinigingen en hervormingen op het gebied van zorg en sociale zekerheid niet nodig zijn. De nadruk ligt op het nader invullen van de plannen uit het Regeerakkoord (nieuwsitem). Hierdoor ontstaat ruimte om al bestaande...
Lees verder