Strategische samenwerking gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis

Strategische samenwerking gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis

BS&F is gevraagd om de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis te begeleiden bij het maken van een programmaplan voor de strategische samenwerking tussen deze beide partijen op het gebied van de doelgroep: inwoners in de gemeente Amsterdam met een gemeentepolis.

Het programmaplan omhelst de volgende onderdelen:

  • Concretisering van de doelstellingen van de strategische samenwerking 
  • Uitwerking van de thema’s per strategische doelstelling
  • Een projectplan per gekozen thema inclusief een inschatting van de benodigde tijd en capaciteit
  • Per thema een beschrijving van de wijze van monitoring en effectmeting
  • Een beschrijving hoe het programma in samenhang georganiseerd, uitgevoerd en bestuurd dient te worden