Sterke vereenvoudiging gemeentelijke dienstverlening door eenduidige procesvoering

BS&F en Ockto breiden hun samenwerking uit. In het introductiejaar zijn al meer dan 20 gemeenten Ockto in combinatie met het platform Gezondverzekerd.nl van BS&F gaan gebruiken om gemeentelijke regelingen op rechtmatigheid te toetsen. Beide partijen kijken terug op een succesvol jaar en intensiveren nu hun samenwerking met de ontwikkeling van één uniforme applicatie voor het gemeentelijke domein.

Met deze applicatie kunnen minima en kwetsbaren eenvoudig inzicht krijgen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en deze via één uniform aanvraagproces eenvoudig aanvragen. De nieuwe applicatie biedt gemeenten een volledig geautomatiseerd toetsingsproces ten behoeve van een efficiënte uitvoering van deze regelingen. Met het ontwikkelen van één uniforme applicatie willen BS&F en Ockto de versnippering van processen rondom gemeentelijke regelingen oplossen.

Eén proces voor alle gemeentelijke regelingen
Binnen de nieuwe applicatie hoeven gegevens slechts eenmalig, volledig AVG-proof, aangeleverd te worden via de Ockto-app. Daarmee worden de gegevens in één keer correct, volledig en digitaal aangeleverd. Via de Ockto-app haalt een inwoner de benodigde gegevens rechtstreeks op bij overheidsbronnen zoals de Belastingdienst en het UWV. Na toestemming van de aanvrager worden de gegevens verstuurd en direct ingelezen in de Backoffice applicatie van BS&F, waar de gemeente de getoetste aanvragen kan inzien en behandelen.
De applicatie maakt op basis van de aangeleverde data direct inzichtelijk voor welke regelingen de inwoner in aanmerking komt. Zo worden behoefte voor aanvullende regelingen en kwalitatieve toetsing sneller bij elkaar gebracht en processen voor de vele verschillende regelingen gestandaardiseerd.

Reductie administratieve lasten van wel 60%
Dit levert een forse besparing op van de administratieve lasten bij gemeenten. Laurens Krol, directeur BS&F: “In een Randstedelijke gemeente waar onder andere de toetsing wordt uitgevoerd van de Gemeentepolis leidt dit al tot een reductie van 60% van de benodigde capaciteit. Het inzetten van de applicatie voor de andere gemeentelijke regelingen biedt kansen voor verdere optimalisatie”.

Aansluiting met andere initiatieven in het sociale domein om versnippering te voorkomen
Andere initiatieven in het (gemeentelijke) sociale domein kunnen hun oplossing ook aansluiten op het BS&F platform. Hiertoe wordt Gezondverzekerd.nl ook toegankelijk gemaakt voor andere partijen. Zo ontstaat er een brede samenwerking, die alle partijen in de keten van (schuld)hulpverlening ondersteunt om minima financieel, fysiek en mentaal fitter te maken en de uitvoering sterk te vereenvoudigen. Auke Dirkmaat, Head of Sales Ockto: “Hiermee wordt voor alle partijen het oerwoud aan regelingen inzichtelijk gemaakt in een uniforme oplossing voor alle regelingen binnen het sociale domein. Toegankelijk voor iedereen, op basis van betrouwbare gegevens die zorgen voor een enorme efficiëntieslag bij de toetsing op rechtmatigheid”.

Over BS&F
BS&F biedt al ruim 20 jaar toegang tot zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Via Gezondverzekerd.nl kunnen in meer dan 300 gemeenten inwoners met een laag inkomen een Gemeentepolis afsluiten. Onlangs kondigde BS&F aan samen te gaan met Intermediad. Intermediad is marktleider in stadspassen voor diverse doelgroepen waaronder minima en ontzorgt met Bureau Minimaregelingen gemeenten in de uitvoering hiervan.

Over Ockto
Met behulp van de Ockto-app is het voor inwoners mogelijk om op een veilige manier persoonlijke gegevens te verstrekken aan gemeenten om te controleren op de rechtmatigheid van de verstrekking van gemeentelijke gelden.
Ockto heeft veiligheid hoog in het vaandel en vol­doet volledig aan de geldende wetgeving en vereisten van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederlandsche Bank en Autoriteit Persoonsgegevens.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?