Werkdocumenten

Modelovereenkomst RUB voorbeelddocument

Stappenplan RUB Algemeen concept

Voorbeeldmemo portefeuillehouders

Voorbeeld collegevoorstel RUB

Werklijst RUB

Voorbeeld voorstel RUB

Communicatie

Voorbeeld uitnodigingsbrief klanten

Voorbeeldbrief bewindvoerders

Voorbeeldbrief uitnodigen klanten

Voorbeeldbrief uitnodigen klanten

Voorbeeldbrief benaderen potentiële deelnemers RUB regeling

Voorbeeldbrief bevestiging deelname uitstroomregeling

Data

Aantal wanbetalers per gemeente

Schuldenproblematiek in beeld – dashboards CBS

Kenmerken wanbetalers 2020 – 2022

Jaarverslag NVVK 2022

Achtergrondinformatie

Schuldenproblematiek in beeld – rapport CBS

CPB rapport problematische schulden en zorggebruik Nederlandse Samenvatting

CPB rapport problematische schulden en zorggebruik – ENG

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel 2021

Eindevaluatie Preventie in het Zorgstelsel 2016-2022

Presentaties

Presentatie plan van aanpak RUB