Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport heeft bekendgemaakt dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering op zijn vroegst per 2023 wordt afgeschaft. Zorgverzekeraars mogen wel korting blijven geven op aanvullende verzekeringen.

1. Eerlijker en overzichtelijker

Als redenen voor het besluit geeft Van Ark aan dat de korting op de basisverzekering vaak een sigaar uit eigen doos is. In de praktijk ontstonden situaties waarbij zorgverzekeraars eerst de prijs voor alle verzekerden verhogen om vervolgens een korting te geven aan bepaalde groepen, de zogeheten kruissubsidiëring. Zo kunnen bijvoorbeeld gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen en mensen met een chronische aandoening niet.

In 2016 werd ook al onderzoek gedaan naar de werking van de korting, waarna het wettelijke maximum met ingang van 2020 werd verlaagd van 10% naar 5% (zie ons nieuwsitem). Van Ark geeft aan dat de kruissubsidiëring hierna onvoldoende is gedaald en dat volledige afschaffing de volgende stap is. Onderzoek eerder dit jaar heeft tevens aangetoond dat de verleende kortingen niet gerechtvaardigd worden door zorginhoudelijke afspraken.

Met deze volgende stap verwacht Van Ark dat de solidariteit tussen gezonde en ongezonde verzekerden wordt vergroot en het polisaanbod overzichtelijker en makkelijker te vergelijken wordt.

2. Wat betekent dit voor de Gemeentepolis?

Weliswaar wordt de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft, op aanvullende zorgverzekeringen mag ook straks nog steeds korting gegeven worden. Ook blijft het mogelijk voor gemeenten om een bijdrage te geven in de premie voor de aanvullende zorgverzekering binnen de Gemeentepolis.

Collectieve zorgverzekeringen zoals de Gemeentepolis blijven dus gewoon bestaan. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen hiermee samen zorginhoudelijke en overige afspraken blijven maken ten behoeve van de deelnemers aan de Gemeentepolis.

Het afschaffen van de korting is goed nieuws voor deelnemers aan de Gemeentepolis die nu minder dan 3% korting krijgen op hun basisverzekering. Dit omdat zorgverzekeraars gemiddeld een opslag op de premie hanteren van 3%(*1) om zo de collectiviteitskorting te financieren.

De precieze gevolgen van het afschaffen van de korting kan per gemeente verschillen. Neem voor meer inzicht in de consequenties contact op met uw regiomanager.

Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde korting per soort collectiviteit in 2020:


Tabel 1. Gemiddelde korting incl. 0%-contracten per aard naar collectiviteiten in 2020 (bron: Equalis)

3. Gemeentepolis blijft waardevol instrument binnen gemeentelijk beleid

Met de Gemeentepolis blijft het ook na het afschaffen van de korting voor meer dan 95% van de gemeenten mogelijk om te blijven werken aan onderstaande doelstellingen:

 • Het bieden van toegang tot goede en betaalbare zorg aan mensen met een laag inkomen
 • Het laagdrempelig compenseren van zorgkosten
 • Het bieden van een maatwerk aanvullende zorgverzekering inclusief eigen risico-regeling, geen eigen bijdragen en met extra dekkingen
 • Het betalen van minder premie en het wanneer nodig ontvangen van zorg in natura
 • Het voorkomen van zorgmijding
 • Het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek, onder meer door:
  • Het organiseren van uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de wanbetalersregeling
  • Het inhouden en doorbetalen van premies op de bijstandsuitkering
  • Vroegsignalering van schuldenproblematiek om vergroting te voorkomen
 • Het beheersen van uitvoeringskosten
 • Het geven van invulling aan de bredere samenwerking met zorgverzekeraars, zoals op preventie van ongezondheid en de Gemeentepolis als vind- en benaderplaats en instrument voor cofinanciering

De Gemeentepolis blijft dus een waardevol instrument om op efficiënte wijze aan meerdere doelstellingen te werken. Onze verwachting is wel dat het aantal collectiviteiten waar niet of nauwelijks inhoudelijk afspraken worden gemaakt de komende jaren sterk zal afnemen.

4. Toekomst
Omdat de wet gewijzigd moet worden treedt de maatregel op zijn vroegst in 2023 in werking. In de tussentijd houden wij u uiteraard op de hoogte van eventuele nadere ontwikkelingen op dit onderwerp.


*1 DSW en Salland hanteren nu al geen opslag omdat zij geen korting op de basisverzekering geven.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?